Hlavním cílem projektu je vytvoření přehledné metodiky pro specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti. Tato metodika bude definovat vhodné návrhové metody pro nestandardní postupy prokazování požární bezpečnosti staveb s využitím nástrojů požárního inženýrství. Předložený projekt má přispět ke zvýšení bezpečnosti a eliminaci rizik při návrhu požární ochrany pro nově navrhované či rekonstruované stavby s vysoce rizikovými podmínkami požární bezpečnosti, pro které nejsou stávající normové postupy dostatečně průkazné. Navrhovaná metodika umožní užití přesnějších výpočtových metod analyzujících podrobněji podmínky posuzovaného objektu s ohledem na vznik a rozvoj požáru, podmínky bezpečné evakuace a zásahu požárních jednotek s akceptováním specifik při užívání a provozu objektu.

Řešitelem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Česká asociace hasičských důstojníků je účastníkem projektu.

Podrobnější informace najdete  stránkách věnované tomuto projektu.

Stáhnout roční zprávu 2012