Rada

Radu ČAHD tvoří prezident, viceprezident a vedoucí jednotlivých odborných skupin. Rada řídí činnost spolku a zabezpečuje veškeré jeho aktivity v době mezi jednotlivými zasedáními Sněmu ČAHD. Rada se schází pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku.

Složení rady ČAHD

prezident Ing. Karel Kolářík
viceprezident Ing. Martin Nekula, MBA
 
vedoucí odborné skupiny Ing. Martin Pliska, MBA
vedoucí odborné skupiny Ing. Marek Sobek, MBA
vedoucí odborné skupiny Ing. Pavel Thin, MBA
vedoucí odborné skupiny Mgr. Jonáš Vachta
pokladník Milada Nevrlá
   
   

Rada byla zvolena na Sněmu ČAHD 1.10.2021 na období 4 let.

Kontrolu hospodaření ČAHD zajišťuje Dozorčí rada ČAHD, kterou volí Sněm ČAHD. Členové Dozorčí rady ČAHD mají právo účastnit se zasedání Rady ČAHD.

Dozorčí rada

Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. – předseda
Ing. Jana Lepešková
Mgr. Romana Havrlantová, LL.M.

Složení Dozorčí rady bylo zvoleno na Sněmu ČAHD dne 1.10.2021 a na Sněmu ČAHD dne 3.2.2023.

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi