O nás

Základní poslání
Česká asociace hasičských důstojníků, z.s., byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení, za účelem vytvoření odborné platformy vedoucích představitelů tehdejších Hasičských sborů okresů a měst k prosazení vysoce odborného názoru na požární ochranu ve vztahu k orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu k Vládě ČR a Parlamentu ČR.
V průběhu doby se činnost v České asociaci hasičských důstojníků, z.s., otevřela všem důstojníkům Hasičského záchranného sboru ČR. Aktivita České asociace hasičských důstojníků, z.s., je směřována k uznání požární ochrany jako vysoce humanitárního systému pomoci v krizových situacích, který přinese při dané úrovni managementu, organizace, výcviku, legislativy a hasičské výzbroje a zejména lidského potenciálu nejefektivnější, nejprogresivnější a nejekonomičtější výsledky pro zmírnění ztrát a následků na životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými událostmi.
Spolek má působnost na území celé České republiky. Organizace České asociace hasičských důstojníků, z.s., je tvořena Sněmem ČAHD, Radou ČAHD a Prezidentem ČAHD. Vrcholným orgánem ČAHD je Sněm ČAHD, který se schází minimálně jedenkrát ročně.

Členství
Členem asociace se může stát příslušník Hasičského záchranného sboru ČR s důstojnickým hodnostním označením. Osoba, která není příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR, nebo nemá důstojnické hodnostní označení, se může stát členem na základě doporučení Rady ČAHD. Členem se stává žadatel po schválení Sněmem ČAHD.
Česká asociace hasičských důstojníků je členem Federace hasičských důstojníků Evropské unie (FEU).  www.f-e-u.org

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi