Odborné skupiny

Odborné skupiny pracují v jednotlivých oblastech činnosti ČAHD. V čele odborné skupiny stojí vedoucí, který je volen členy odborné skupiny a potvrzen Sněmem ČAHD. Vedoucí odborné skupiny je členem Rady ČAHD. V současné době má ČAHD tyto odborné skupiny:

Odborná skupina represe a IZS

Vedoucí odborné skupiny: Ing. Marek Sobek, MBA

Působí v oblasti činnosti jednotek požární ochrany, integrovaného záchranného systému a služebních sportů. Členové odborné skupiny se podílí na zpracovávání metodických listů Bojového řádu jednotek požární ochrany, organizaci soutěží ve služebních disciplínách Slezská Harta, Rallye Hamry a projektech jako je například výcvik hasičů ve Flashover kontejneru. V rámci odborné skupiny jsou realizovány granty zaměřené na činnost jednotek požární ochrany.

Odborná skupina prevence a ochrany obyvatelstva 

Vedoucí odborné skupiny: Ing. Martin Pliska, MBA

Působí v oblasti požární prevence, ochrany obyvatelstva a preventivně výchovné činnosti. Členové odborné skupiny se podílejí na tvorbě předpisů, odborných materiálů v daných oblastech, propagaci preventivních témat z oblasti ochrany před mimořádnými událostmi a na preventivně výchovné činnosti. Odborná skupina převzala garanci nad dny požární bezpečnosti, které jsou vyhlašovány každoročně ve vybraný pátek 13. Dlouhodobou tradici má fotosoutěž s názvem „Hasiči před a za kamerou“. Členové odborné skupiny se rovněž podílí na přípravě seminářů nebo konferencí. Aktivní jsou také ve vydávání informačních materiálů v oblasti prevence a ochrany obyvatelstva.

Odborná skupina technických činností

Vedoucí odborné skupiny: Ing. Pavel Thin, MBA

Odborná skupina se věnuje především problematice vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Podílí se na tvorbě metodik a organizaci instrukčně metodických zaměstnání. Po dohodě s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR převzala garanci nad organizací soutěží ve vyprošťování, tvorbou pravidel a odborné přípravě rozhodčích. Členové odborné skupiny se podílí na tvorbě souboru metodických předpisů.

Odborná skupina informatiky

Vedoucí odborné skupiny: Mgr. Jonáš Vachta

Odborná skupina zajišťuje především správu webových stránek a poštovního serveru. Členové odborné skupiny se podílí na tvorbě koncepcí informačních a komunikačních technologií používaných v požární ochraně a integrovaném záchranném systému.

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi