Česká asociace hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR opět vytvořila v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“.

Jedná se o CD-ROM s aktualizací: Prosinec 2013, 10. vydání.

Toto CD obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující změny:

 • Aktualizace „Typové činnosti složek IZS při společném zásahu STČ 3/IZS“
 • Aktualizace seznam platných pokynů a rozkazů se stavem ke dni 1. ledna 2014
 • Výměna části neplatné metodiky na CD za aktuální z roku 2007
  • Cvičební řád jednotek požární ochrany – Pořadový výcvik
  • Cvičební řád jednotek požární ochrany – Technický výcvik
  • Cvičební řád jednotek požární ochrany – Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Doplněny nové konspekty odborné přípravy jednotek PO
  • Práce na vodě – teoretická příprava,
  • Práce na vodě – práce na klidné hladině,
  • Práce na vodě – práce na tekoucí vodě,
  • Práce na zamrzlých hladinách a tocích.
 • Aktualizovány a doplněny důležité předpisy z oblasti výkonu služby jednotek požární ochrany
 • Nově zařazeny normy znalostí pro jednotky HZS kraje, Záchranného útvaru HZS ČR, HZS podniku, SDH obce a SDH podniku pro vybrané funkce
 • Nově zařazeny teze (témata) odborné přípravy pro funkce hasič, strojník a velitel družstva

 

Na CD-ROM je rovněž umístěna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jedná se o karty, které lze zalaminovat a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu.

V závěru CD-ROM jsou umístěna nová videa formátu mp4 „První pomoc – modelové situace“. Jedná se o krátké instruktážní spoty pro odbornou přípravu hasičů v oblasti poskytování předlékařské pomoci.

Spoty byly zpracovány na téma:

 • vyšetření a zajištění zraněné osoby do příjezdu ZZS,
 • ukázky imobilizace a transportu,
 • otevření uzavřených prostor,
 • ošetření popálené a intoxikované osoby při požáru,
 • dopravní nehoda,
 • použití metody STRT u dopravní nehody autobusu,
 • první pomoc při zásahu s výskytem nebezpečné látky.

Výše uvedené změny, včetně starších souborů, jsou jednotně zpracovány v PDF formátu (videa v mp4).

Zpracování a distribuce CD-ROMu jsou zajišťovány prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků  z.s..

Ministerstvo vnitra ČR podpořilo tento projekt grantem, z něhož je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby HZS ČR.

Ostatní zájemci si mohou tento „Souhrn předpisů pro činnost jednotek PO“ objednat prostřednictvím emailu: milada.nevrla@cahd.cz, tel. 00420 950 730 300.

Obsah CD-ROMu je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz
(odkaz vpravo nahoře).