Ve dnech 8. a 9. října 2018 proběhl v prostorách ŠVZ HZS ČR ve Zbirohu sedmý ročník semináře Flashover kontejnery. Seminář pořádala Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. GŘ HZS ČR podpořilo akci svým grantem. Jedná se o tradiční setkání hlavních lektorů zařízení simulujících reálné podmínky požáru. Cílem semináře je výměna zkušeností mezi lektory a další rozvoj problematiky v České republice.
Program letošního semináře byl zaměřen na bezpečnost hasičů zasahujících při požárech uvnitř budov. První blok semináře se věnoval ochraně zdraví hasičů a možným rizikům dlouhodobé intoxikace. Právě lektoři flashover kontejnerů mohou být jednou s rizikových skupin hasičů, která je ohrožena nemocemi plynoucími z působení pracovního prostředí. Hovořilo se o možnostech omezení intoxikace i o správných postupech péče o věcné prostředky po jejich kontaminaci zplodinami hoření.
Další část semináře byla věnována prostředkům zvyšujícím bezpečnost hasiče v prostoru zasaženém požárem. Diskutovány byly možnosti „inteligentních“ zásahových obleků, systémů „mrtvý muž“ (Bodyguard), včetně jejich možného využití pro evidenci pohybu hasičů v prostoru zasaženém požárem. Diskutováno bylo i nastavení jednotlivých systémů, aby bylo pro hasiče přínosné a neomezovalo je při jejich práci. Vzhledem k souběhu semináře s pobytem trenažéru Dräger Firedragon ve Zbirohu došlo i k setkání účastníků semináře se zástupci Dräger academy. Ve spolupráci s kolegy ze středočeského kraje si mohli někteří lektoři vyzkoušet výcvik v trenažéru s D proudem. Zajímavá byla rovněž diskuze s kolegy lektory firmy Dräger. Výcvik mentoroval lektor působící u hasičů v německém Braunschweigu.

Druhý den se účastníci semináře věnovali hydrodynamickým vlastnostem hadic průměru 38 a 42 mm, použití lana pro vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, zkušenostem z výcviku v zahraničí (Německo) a rozboru reálného zásahu s přítomností nelineárních jevů. Diskuze se věnovala taktice hašení požárů budov s hořlavými konstrukcemi a použití techniky malování pro omezení uvolňování hořlavých produktů pyrolýzy ze stěn.
Seminář poskytl lektorům cennou příležitost k setkání a výměně zkušeností. Úroveň jednání byla vysoká a velmi sdílná.
Ing. Marek Sobek, Ing. Ivo Jahn
Česká asociace hasičských důstojníků