Rallye Rejvíz je mezinárodní odborné metodické zaměstnání a soutěž pro posádky zdravotnických záchranných služeb, založené v roce 1997.
Během Rallye Rejvíz si posádky zdravotnické záchranné služby (s lékařem i bez lékaře) praktickou soutěžní formou prověřují, porovnávají a cvičí koordinaci své práce při simulovaných zásazích a odborné schopnosti jednotlivých členů posádky. Nedílnou a neocenitelnou součástí Rallye Rejvíz je také výměna praktických zkušeností mezi soutěžícími nejenom z řad zdravotnických záchranných služeb z České republiky, ale i ze zahraničí.

[000183]-min

Za dobu své existence soutěž Rallye Rejvíz získala takové uznání, že odbornou garanci převzaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Soutěž se stala součástí odborného vzdělávání pracovníků zdravotnických záchranných služeb.
Letošní již 19. ročník této mezinárodní soutěže proběhl koncem května 2015 na již tradičním místě v okolí Koutů nad Desnou na Šumpersku. Této výhradně profesní soutěže se letos zúčastnilo okolo sto posádek z téměř čtyř set soutěžících. Ze zahraničí přijely týmy např. z Estonska, Irska, Japonska, Kanady, Litvy, Maďarska, Německa, Nového Zélandu, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Turecka, USA a Velká Británie. Tým českých hasičů se této soutěže zúčastnil již po třetí za sebou, mimo jiné jako tým České asociace hasičských důstojníků z.s..
Rallye Rejvíz je metodické zaměstnání zejména pro posádky zdravotnických záchranných služeb. Organizátoři soutěže kladou velký důraz na reálnost soutěžních úkolů, které jsou připraveny na základě reálných výjezdů posádek zdravotnických záchranných služeb.

Kategorie posádek soutěže jsou v základu rozděleny na posádky s lékařem a bez lékaře. Národní soutěž je vyhlášena pro účast posádek českých a slovenských zdravotníků, zahraniční posádky soutěží v kategorii „paramediků“. Již několik let jsou součástí soutěže také doplňkové kategorie mediků a operátorek. Od loňského roku, na základě předběžného zájmu, byla snaha od organizátorů otevřít pro nezdravotnické organizace tzv. „free style“ kategorii. Nezdravotnické týmy této kategorie by byly hodnoceny samostatně, mimo týmy zdravotnických záchranných služeb. Vzhledem k tomu, že tým hasičů byl jediný z přihlášených nezdravotnických organizaci, nebyla nakonec organizátory soutěže tato kategorie „Free style“ otevřena.
Pro posádky zdravotnických záchranných služeb je Rallye Rejvíz tradiční soutěž, pro hasiče velmi netradiční možnost získat zkušenosti z velmi nestandardních situací. Současná praxe ukazuje, že se hasiči stále více setkávají s potřebou poskytování předlékařské zdravotnické pomoci. Získané poznatky ze zásahů nebo podobně tematicky zaměřených soutěží jsou nadále využívány při odborné přípravě hasičů a zejména při výuce v kurzech neodkladné zdravotnické pomoci.
Letošní tříčlenná soutěžní posádka „hasičů“ byla v rámci podmínek soutěže ve složení: dva hasiči – zdravotníci z HZS Moravskoslezského kraje a dispečerka z KOPIS HZS Královehradeckého kraje. Úkoly v rámci této soutěže plnila posádka hasičů s využitím velitelského vozu VA – Škoda Yeti. V minulých letech hasiči na soutěži startovali s větším vozidlem MB Sprinter a s mnohem bohatší výbavou. Zkušenosti a poznatky přesvědčily, že pro splnění podmínek soutěže stačí i menší výbava. Soutěžní tým hasičů pro tuto odbornou soutěž záchranářů byl pod přihlášen pod hlavičkou ČAHD z.s., postavil se na start této soutěže skutečně jako zcela „plnohodnotný, hasičský“. Aby příslušníci HZS ČR byli v rámci této soutěže konkurence schopni, postupovali vždy při plnění úkolů dle stanovených kompetencí zdravotnických záchranářů. Výbava soutěžního týmu hasičů byla „zapůjčena“ z běžných zásahových vozidel hasičů. Od zdravotnické záchranné služby byly pouze zapůjčeny monitor a pomůcky pro zajištění dýchacích cest. Ukázalo se, že stanovené taktické postupy hasičů jsou více než dostatečné a správné pro vyhodnocení a řešení většiny modelových situací, zejména z hlediska bezpečnosti a postupů manipulace se zraněnými.
Znalosti záchranářů prověřila řada úkolů v denní i noční etapě soutěže. Jednotlivé úkoly se skládaly např. z řešení situací s masivním krvácením z krku u cyklisty po pádu z kola, včetně pneumotoraxu; pádu stromu s následným zraněním několika osob; ledvinová kolika; resuscitace novorozence bezprostředně po porodu; zvládnutí akutní cévní mozkové příhody; odhalení opilosti učitele, které se z počátku jeví jako bezvědomí způsobené cukrovkou; vtipně připravená laparoskopická operace žlučníku; resuscitace monitorovaná pomocí hodnotícího programu; třídění hromadného zranění při střelbě (AMOK) a jiné další zajímavé doplňující úkoly.
Na všech stanovištích soutěže musely všechny týmy správně vyhodnotit situaci na místě události, zvolit správný pracovní postup, vyšetřit a ošetřit postižené, stanovit diagnózu, zahájit léčbu, určit směrování pacienta do správného zdravotnického zařízení a stanovit odpovídající způsob transportu.
Posádka hasičů obsadila v roce 2013 mezi týmy zdravotníků v kategorii posádek RZP 21. místo v národní části soutěže. V doplňkové soutěži „Zlaté sluchátko“, určené dispečerům zdravotnických operačních středisek obsluhující tísňové linky 155, obsadila dispečerka HZS Královéhradec¬kého kraje krásné 12. místo.
V roce 2014 se tým hasičů umístil na 8. místě v kategorii národních posádek RZP a v kategorii „Zlatého sluchátka“ na 20. místě.
Na letošním 19. ročníku se hasiči umístili v konkurenci národních posádek RZP na 18. místě a v kategorii „Zlatého sluchátka“ získali pěkné 10. místo.
Tým hasičů si svým historicky tradičním umístěním na předních místech této náročné odborné soutěže, ukázkou svého profesionálního přístupu, disciplíny, bezpečnosti práce a hlavně výší profesní vysoké úrovni a odbornosti v oblasti poskytování zdravotnické pomoci vydobyl vážený respekt mezi ostatními záchranáři a organizátory soutěže.

Bc. Martin Türke
Česká asociace hasičských důstojníků z.s.
Odborná skupiny Technické činnosti