ČAHD znak

 

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost Den požární bezpečnosti.

Někteří lidé považují pátek třináctého za běžný den jako každý jiný. Ale velká část jej považuje za nešťastný den. Hasiči se snaží tuto pověru „zlomit“ pořádáním různých preventivních akcí, kdy chtějí ukázat připravenost na různé mimořádné události. V roce 2016 je Den požární bezpečnosti vyhlášen na pátek 13. května.

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá k účasti na Dni požární bezpečnosti profesionální i dobrovolné hasiče, orgány státní správy a samosprávy, občanská sdružení, veřejně prospěšné a jiné organizace působící na úseku požární ochrany.

 

Cílem akce je zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků a zvýšení povědomí obyvatel, jak se chovat při vzniku těchto situací.

 

Hlavní témata Dne požární bezpečnosti je „Bezpečný dům, bezpečný byt“:

  • zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru)
  • zařízení pro detekci nebezpečným plynů (zejm. metan, oxid uhelnatý)
  • vybavení přenosnými hasicími přístroji (byt, dům, dílna, garáž, vozidlo)

 

Doporučené formy realizace Dne požární bezpečnosti:

  • organizace dnů otevřených dveří (doporučuje se začlenění jednoduchých preventivních témat)
  • provedení cvičení ve vytipovaných provozech
  • provedení kontroly příjezdových komunikací, nástupních ploch a vnějších odběrních míst
  • předání informací hromadným informačním prostředkům o smyslu, významu a formě této preventivní akce

 

Současně prosíme všechny subjekty, které se jakoukoli formou ke Dni požární bezpečnosti připojí, aby informaci o realizované akci a její formě, počtu účastníků z řad organizátorů a přibližném počtu účastníků zaslali na mailovou adresu jaroslav.cerny@hzsol.cz.

 

 

Ing. Jaroslav Černý

za Českou asociaci hasičských důstojníků, z.s.