CVIČEBNÍ ŘÁD jednotek požární ochrany

Pořadový výcvik

číslo název datum vydání soubor ke stažení 
1 / PŘV Obecné zásady při provádění pořadového výcviku   13. 12. 2019  

Stáhnout 

2 / PŘV  Povely a povelová technika pro pořadový výcvik   13. 12. 2019  

Stáhnout  

3 / PŘV  Pořadové výcviky na místě 13. 12. 2019  

Stáhnout  

4 / PŘV  Pohyb
Zatáčení za pochodu  
13. 12. 2019  

Stáhnout  

5 / PŘV  Nástupové tvary družstva   13. 12. 2019  

Stáhnout  

6 / PŘV  Pochodové tvary družstva   13. 12. 2019  

Stáhnout  

7 / PŘV  Nástupové tvary čety
Pochodové tvary čety
13. 12. 2019  

Stáhnout  

8 / PŘV  Pozdrav v tvaru, mimo tvar
Pozdrav a oslovení tvaru Oslovení v tvaru a vystoupení z tvaru Příchod k nadřízenému mimo tvar na povel  
13. 12. 2019  

Stáhnout  

9 / PŘV  Vzdávání pocty   13. 12. 2019  

Stáhnout  

10 / PŘV  Zdvořilost příslušníků HZS ČR při výkonu služby
Podávání hlášení
Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby
Převzetí odměny  
13. 12. 2019  

Stáhnout  

 11 / PŘV  Úkoly velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru
13. 12. 2019

Stáhnout  

 12 / PŘV  Ustanovení o státní vlajce a praporu 13. 12. 2019

Stáhnout  

 13 / PŘV  Čestná jednotka při zvláštních příležitostech 13. 12. 2019

Stáhnout  

 14 / PŘV  Slavnostní nástupy jednotek 13. 12. 2019

Stáhnout  

 15 / PŘV  Nástup družstev k soutěži 13. 12. 2019

Stáhnout  

Obecná činnost jednotek PO při technickém výcviku

číslo název datum vydání soubor ke stažení 
1 / OBEC

Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí
Přenášení věcných prostředků požární ochrany
Metodika výcviku

13. 12. 2019

Stáhnout  

2 / OBEC  Povelová technika pro bojová rozvinutí 13. 12. 2019

Stáhnout  

3 / OBEC  Povely a signály 13. 12. 2019

Stáhnout  

4 / OBEC  Vysvětlivky grafického značení 13. 12. 2019

Stáhnout  

5 / OBEC

Grafické značky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
Výcvik s hadicemi

13. 12. 2019

Stáhnout  

6 / OBEC  Pracovní uzly 13. 12. 2019

Stáhnout  

Technický výcvik družstva 1+3

číslo název datum vydání soubor ke stažení 
1 / DR3 Obecná činnost členů družstva 1+3 13. 12. 2019

Stáhnout  

2 / DR3 Nástupy a organizace družstva 13. 12. 2019

Stáhnout  

3 / DR3 Přívodní vedení 13. 12. 2019

Stáhnout  

4 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a příprava proudu 13. 12. 2019

Stáhnout  

5 / DR3 Proud od rozdělovače 13. 12. 2019

Stáhnout  

6 / DR3 Jednoduché vedení C od stroje nebo od hydrantu 13. 12. 2019

Stáhnout  

7 / DR3

Jednoduché útočné vedení s pěnou na přiměšovač
Proud s pěnou na přiměšovač

13. 12. 2019

Stáhnout  

8 / DR3 Jednoduché vedení s hadicovým košem 13. 12. 2019

Stáhnout  

9 / DR3

Dopravní vedení s hadicovým košem
Proud s hadicovým košem

13. 12. 2019

Stáhnout  

10 / DR3 Vysokotlaký proud 13. 12. 2019

Stáhnout  

11 / DR3

Jednoduché vedení do poschodí
Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do poschodí

13. 12. 2019

Stáhnout  

12 / DR3 Dopravní vedení s rozdělovačem a proudem do poschodí 13. 12. 2019

Stáhnout  

13 / DR3 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 13. 12. 2019

Stáhnout  

14 / DR3 Výcvik s přívěsy 13. 12. 2019

Stáhnout  

15 / DR3

Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Proud s pomocí výškové techniky

13. 12. 2019

Stáhnout  

16 / DR3

Výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem

13. 12. 2019

Stáhnout  

17 / DR3 Nasazení proudů D 13. 12. 2019

Stáhnout  

Technický výcvik družstva 1+5

číslo název datum vydání soubor ke stažení 
1 / DR5 Obecná činnost členů družstva 1+5 13. 12. 2019

Stáhnout  

2 / DR5

Postavení družstva 1+5
Změna čísel v řadu, hlášení čísel

13. 12. 2019

Stáhnout  

3 / DR5 Přívodní vedení 13. 12. 2019

Stáhnout  

4 / DR5 Dopravní vedení s rozdělovačem a proudy 13. 12. 2019

Stáhnout  

5 / DR5

Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje
Jednoduché vedení od hydrantu

13. 12. 2019

Stáhnout  

6 / DR5 Proud B 13. 12. 2019

Stáhnout  

7 / DR5

Prodlužování a zkracování proudů
Výměna hadic dopravního vedení a proudů

13. 12. 2019

Stáhnout  

8 / DR5 Dopravní vedení a dva proudy s pěnou od CAS 13. 12. 2019

Stáhnout  

9 / DR5

První proud s pěnou od přenosného přiměšovače

13. 12. 2019

Stáhnout  

10 / DR5 Dopravní vedení s hadicovým košem 13. 12. 2019

Stáhnout  

11 / DR5

Vysokotlaký proud

13. 12. 2019

Stáhnout  

12 / DR5 Dopravní vedení C a první proud C do poschodí 13. 12. 2019

Stáhnout  

13 / DR5 Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí 13. 12. 2019

Stáhnout  

14 / DR5

Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem
Výcvik s vysunovacím žebříkem

13. 12. 2019

Stáhnout  

15 / DR5

Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu
Proud s pomocí výškové techniky

13. 12. 2019

Stáhnout  

16 / DR5

Výcvik s přívěsy

13. 12. 2019

Stáhnout  

17 / DR5

První proud do podzemí
Nasazení přetlakové ventilace

13. 12. 2019

Stáhnout  

18 / DR5 Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu 13. 12. 2019

Stáhnout  

19 / DR5 Nasazení proudů D v družstvu 1+5 13. 12. 2019

Stáhnout  

Technický výcvik čety

číslo název datum vydání soubor ke stažení 
1 / ČETA

Doprava vody hadicovým vedením
Dálková doprava vody na velké vzdálenosti

13. 12. 2019

Stáhnout  

2 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní stěny 13. 12. 2019

Stáhnout  

3 / ČETA Společná činnost při vytváření vodní ulice 13. 12. 2019

Stáhnout  

4 / ČETA Rozvětvení na dopravní vedení 13. 12. 2019

Stáhnout  

5 / ČETA Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku 13. 12. 2019

Stáhnout  

Technický výcvik pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou

číslo název datum vydání soubor ke stažení 
1 / VÝŠ Pojmy 13. 12. 2019

Stáhnout  

2 / VÝŠ Povely a signály 13. 12. 2019

Stáhnout  

3 / VÝŠ-Z

Základní činnost ve VVH
Prostředky pro základní činnost ve VVH

13. 12. 2019

Stáhnout  

4 / VÝŠ-Z

Základní činnost ve VVH
Uzly a kotevní body

13. 12. 2019

Stáhnout  

5 / VÝŠ-Z

Základní činnost ve VVH
Zajištění ve výšce

13. 12. 2019

Stáhnout  

6 / VÝŠ-Z

Základní činnost ve VVH
Sebezáchrana slaněním

13. 12. 2019

Stáhnout  

7 / VÝŠ-R

Rozšířená činnost ve VVH
Prostředky pro rozšířené činnosti VVH

13. 12. 2019

Stáhnout  

8 / VÝŠ-R

Rozšířená činnost ve VVH
Uzly a kotevní body

13. 12. 2019

Stáhnout  

9 / VÝŠ-R

Rozšířená činnost ve VVH
Zajištění ve výšce

13. 12. 2019

Stáhnout  

10 / VÝŠ-R

Rozšířená činnost ve VVH
Slanění

13. 12. 2019

Stáhnout  

11 / VÝŠ-R

Rozšířená činnost ve VVH
Práce s nosítky

13. 12. 2019

Stáhnout  

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi