Projekt HELI4Rescue dává záchranným složkám a organizacím působící v oblasti ochrany obyvatelstva a humanitární pomoci možnost definovat požadavky na zařízení nazývané VTOL (Vertical Take Off and Landing), což je vlastně  dopravní prostředek s kolmým vzletem a přistáním (vrtulník, vzducholoď, bezpilotní letoun, apod.). Tento technický prostředek by měl být využitelný pro transport týmů a těžkých nákladů v místech mimořádných událostí  k překonání tzv. “poslední míle”, což může být v reálné situaci i vzdálenost několika stovek kilometrů.

Aby bylo možno definovat požadavky na takovéto dopravní zařízení, je nezbytné analyzovat možnosti nasazení VTOL při různých typech mimořádných události. Proto se projektu formou spolupracujícího partnera účastní zástupci širokého spektra evropských organizací, působících v oblasti záchranářských týmů, ochrany obyvatelstva a zajišťování humanitární pomoci. Zkušenosti těchto odborníků a jejich požadavky jsou rozhodující pro definování finálních požadavků a pro samotný úspěch projektu.

Výstupem projektu HELI4Rescue by pak měla být definice technických požadavků na VTOL, jakož i systém organizačního zajištění takovéto přepravy. V této souvislosti je v rámci projektu velkou výzvou definování požadavků na speciální helikoptéru těžké hmotnostní kategorie s pracovním názvem FTH (Future Transport Helicopter), jež by měla být schopna přepravit až 50 osob, resp. 15t materiálu na vzdálenost přesahující 1.000km. Tento technický prostředek by se měl dostat do výrobního programu v následujících letech, a v této chvíli je zde unikátní možnost podílet se specifikací technických požadavků takovéhoto zařízení.

HELI4RESCUE

 

Odkaz: http://www.heli4rescue.eu

Partnery projektu jsou:

fraunhofer cahd
ITALvnitra polepegas
eurocopter