Projekt FIRE-IN má za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti občanů EU prostřednictvím zlepšení národního a evropského procesu rozvoje kapacit a inovací při hašení požáru a záchranných činnostech. Výzkum a inovace v těchto oblastech musí být více zaměřena na potřeby uživatelů v praxi a lepší využívání dostupných technologií. Tohoto se dosáhne větším zapojením odborných uživatelů do procesu výzkumu a inovací, standardizace, testování, výcviku a školení.
Cíle projektu Fire-In
– identifikace a harmonizace potřeb v oblasti hašení požárů a záchranných činností na základě koordinované diskuse v rámci odborných platforem působících v jednotlivých oblastech činností,
– definice a určení slibných řešení k naplnění potřeb na základě analýzy výsledků výzkumu a zapojením výzkumných organizací a výrobců,
– definice „Programu strategického výzkumu a standardizace v oblasti hašení požárů a záchranných prací“ a vytvoření koncepce pro efektivnější využívání zkušebních, demonstračních a školicích zařízení na podporu inovací a společného rozvoje dovedností.

Problematika potřeb výzkumu, inovací a standardizací bude řešena v pěti dílčích oblastech:
1. Vyhledávání a záchrana, poskytování přednemocniční péče
2. Požáry v budovách, zmírnění dopadů a prevence
3. Požáry ve venkovním prostředí, zmírnění dopadů a prevence
4. Přírodní katastrofy, zmírnění jejich dopadu a prevence
5. Mimořádné události s přítomností CBRNE látek

ODAKZ na WEB: www.fire-in.eu

Partneři:

ADVENT