Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na pracovní jednání řádného 16. sněmu České asociace hasičských důstojníků, který se v souladu s našimi stanovami koná dne 9. prosince 2011 od 14 hodin v kongresovém sále hotelu S.E.N. Senohraby.

Program sněmu:

  1. zahájení sněmu, procedurální záležitosti, přivítání hostů
  2. změny, doplnění a schválení programu směnu
  3. volba návrhové, mandátové a volební komise
  4. přijetí nových členů
  5. zprávy o činnosti rady, prezidenta a odborných skupin
  6. zprávy o hospodaření a zahraničních aktivitách
  7. volba členů dozorčí rady
  8. diskuse
  9. usnesení a ukončení 16. sněmu

Důležité dokumenty: