Fotografický klub HAFOK a Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašují devátý ročník soutěže „Hasiči před i za objektivem“.

Soutěže se mohou zúčastnit fotografové z řad profesionálních i dobrovolných hasičů, i všichni ostatní.

 

 Soutěž se vyhlašuje v následujících kategoriích:

Kategorie A Požáry

Vše kolem požárů

Kategorie B Ostatní zásahy

Vše mimo požáry (dopravní nehody, technické pomoci atd.)

Kategorie C Výcvik

Výcviky, cvičení a hasičský sport všeho druhu

Kategorie D Život na stanici

Vše mimo zásah, tj. technika, hasičské plesy a svatby, portréty, zátiší atd.


Jsou přijímány černobílé nebo barevné fotografie převedeny do papírové formy ve fotolaboratořích nebo digitálních minilabech (na fotopapír) a to ve formátu 21 x 29,7 cm (formát A4). Současně je požadováno zaslání digitální podoby snímků, jelikož jednu z cen tentokrát určí také laická veřejnost a to prostřednictvím hlasování na internetových stránkách.

 

Fotografie zasílejte na adresu:Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Martin Šíbl, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál, e-mail:dotazy.fotosoutez@email.cz.

Partnery soutěže jsou:

·         Hasík CZ

·         Požáry.cz, ohnisko žhavých zpráv

 

Možnost zasílání fotografií bude ukončena dne 30. června 2013 (uzávěrka soutěže).

 

Forma přihlášení fotografií, jejich označení a souhlas se zveřejněním podléhají pravidlům soutěže. Výherci v jednotlivých kategoriích budou finančně odměněni. Další podrobnosti o fotografické soutěži a oceněné fotografie z předchozích ročníků lze nalézt na portále www.hasik.cz nebo na www.cahd.cz.

 

 

plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.

 

obrazky2 obrazky

Příloha – Pravidla soutěže