Fotografický klub HAFOK a Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašují desátý ročník soutěže „Hasiči před i za objektivem“.

Partnery soutěže jsou preventivně výchovný portál Hasík CZ a portál Požáry.cz, ohnisko žhavých zpráv.

Soutěže se mohou zúčastnit nejen fotografové z řad profesionálních a dobrovolných hasičů, ale také všichni ostatní.

Soutěž se vyhlašuje v následujících kategoriích:

Kategorie A Požáry

Vše kolem požárů

Kategorie B Ostatní zásahy

Vše mimo požáry (dopravní nehody, technické pomoci atd.)

Kategorie C Výcvik

Výcviky, cvičení a hasičský sport všeho druhu

Kategorie D Život na stanici

Vše mimo zásah, tj. technika, hasičské plesy a svatby, portréty, zátiší atd.

 

Jsou přijímány černobílé nebo barevné fotografie v papírové formě ve formátu 21 x 29,7 cm(formát A4).Současně je požadováno zaslání digitální podoby snímků, jelikož jednu z cen opět určí také laická veřejnost a to prostřednictvím hlasování na internetových stránkách.

Fotografie budou hodnoceny prof. Mgr. Jindřichem Štreitem, který je uznávaným českým dokumentárním fotografem.

Možnost zasílání fotografií bude ukončena 31. srpna 2014 (uzávěrka soutěže).

Fotografie zasílejte na adresu:Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Martin Šíbl, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál, e-mail:dotazy.fotosoutez@email.cz.

Forma přihlášení fotografií, jejich označení a souhlas se zveřejněním podléhají pravidlům soutěže. Výherci v jednotlivých kategoriích budou finančně odměněni, přičemž v rámci 10. ročníku soutěže dochází k navýšení finančního ohodnocení pro vítěze v jednotlivých kategoriích. Další podrobnosti o fotografické soutěži a oceněné fotografie z předchozích ročníků jsou uvedeny na portálechwww.hasik.cz.

Novinkou v roce 2014, která se soutěží Hasiči před i za objektivem souvisí, je organizace putovní výstavy vybraných fotografií z předchozích ročníků. Výstava bude prezentována na sportovních soutěžích s hasičskou tématikou a při dalších příležitostech.

Kat C, Vodní portál, Jakub Kozák  Kat B, Záchrana papouška, František Cajthaml Kat D, Rozumím veliteli, Tomáš Lach