Česká asociace hasičských důstojníků, z. s. ve spolupráci s MV – GŘ HZS ČR, Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, HZS Moravskoslezského kraje a HZS Olomouckého kraje pořádá v druhé polovině měsíce října tohoto roku v Praze a Olomouci dva odborné semináře na téma Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Aktualizace:  

Vzhledem k velkému zájmu o semináře ke kategorizaci staveb jsme bohužel nuceni ukončit registrace.