Během epidemie COVID19 bylo aktivováno i Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU ERCC. Mechanismy civilní ochrany Evropské unie fungují už více než 20 let: https://youtu.be/95s726VlYJA