Česká asociace hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky opět vytvořili v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“ (dále jen „SMP“). Jedná se o soubor dokumentů s aktualizací: Leden 2021, 17. vydání.

Tento soubor obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující zásadní změny:

  • Odstraněny neplatné starší dokumenty.
  • Byl vložen nový Řád rádiových komunikací HZS ČR a při součinnosti v Integrovaném záchranném systému s účinností od 1. dubna 2020.
  • Došlo k odstranění návrhu a uložení nového Konspektu odborné přípravy jednotek požární ochrany: Práce s proudnicí v uzavřeném prostoru.
  • Byl aktualizován seznam platných pokynů a rozkazů uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV, Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. ledna 2021.
  • Rovněž byl aktualizován seznam platných předpisů odvětví požární ochrany, integrovaného záchranného systému a civilně nouzového plánování (platné právní předpisy; resortní směrnice/instrukce; služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů; některé vybrané platové předpisy) se stavem ke dni 1. ledna 2021.
  • Byly aktualizovány a doplněny některé z vybraných předpisů pro činnost na místě zásahu, včetně základního zaměření odborné přípravy v roce 2021.

Všechny dokumenty jsou jednotně zpracovány ve formátu PDF.

Součástí vydané aktualizace SMP je také omezení přístupu k vybraným dokumentům. Pro tyto dokumenty je zajištěn registrovaný přístup prostřednictvím vzdělávacího portálu jednotek požární ochrany www.hasici-vzdelavani.cz . Odkazy k neveřejným dokumentům v SMP jsou označeny a dostupnost k dokumentům je umožněna pouze registrovaným a dohledatelným přístupem.

Zpracování a distribuce tohoto souhrnu metodických předpisů je společně zajišťována prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků z.s. a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Cestou MV – GŘ HZS ČR je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby v rámci organizačních částí u HZS ČR.

Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz (odkaz vpravo nahoře).

 

Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, Ing. Martin Žaitlik

Česká asociace hasičských důstojníků z.s.