Česká asociace hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky opět vytvořili v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“ (dále jen „SMP“). Jedná se o soubor dokumentů s aktualizací: Březen 2020, 16. vydání.

Tento soubor obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující změny:
• Odstraněny neplatné starší dokumenty.
• Byla zrušena „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. V současnosti se s ohledem na částečnou neaktuálnost tohoto souboru rychlých návodů a kontrolních listů připravuje jeho celková novelizace. Je velký předpoklad, že po aktualizaci budou tyto soubory opět do SMP zařazeny.
• Zejména z kapacitních důvodů CD-ROM byly z SMP také odebrány videoklipy vybraných modelových situací řešení první pomoci.
• S účinností od 1. ledna 2020 je kompletně aktualizován a v platnosti nový Cvičební řád jednotek požární ochrany. V letošní aktualizaci souhrnu metodických předpisů je i tímto způsobem zveřejněno všech 73 nových metodických listů.
• Byl aktualizován seznam platných pokynů a rozkazů uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV, Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. ledna 2020.
• Doplněny konspekty odborné přípravy kapitol z oblasti vnikání do uzavřených prostor a plynárenských zařízení.
• Byly aktualizovány a doplněny některé z vybraných předpisů pro činnost na místě zásahu, včetně základního zaměření odborné přípravy v roce 2020.
• Do SMP byly také vloženy nové a velmi žádané učební texty pro kurz MV – GŘ HZS ČR – Neodkladná zdravotnická pomoc.
• Proběhla také pravidelná aktualizace katalogu souboru typových činností složek IZS při společném zásahu.

Všechny dokumenty jsou jednotně zpracovány ve formátu PDF.

Jednou z největších novinek vydané aktualizace SMP je omezení přístupu k vybraným dokumentům. Pro tyto dokumenty je zajištěn registrovaný přístup prostřednictvím vzdělávacího portálu jednotek požární ochrany www.hasici-vzdelavani.cz . Odkazy k neveřejným dokumentům v SMP jsou označeny a dostupnost k dokumentům je umožněna pouze registrovaným a dohledatelným přístupem.

Zpracování a distribuce tohoto souhrnu metodických předpisů je společně zajišťována prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků z.s. a Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Cestou MV – GŘ HZS ČR je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby v rámci organizačních částí u HZS ČR.

Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz (odkaz vpravo nahoře).

Ing. Martin Žaitlik
Česká asociace hasičských důstojníků z.s.