Česká asociace hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR opět vytvořila v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“. Jedná se o soubor dokumentů s aktualizací: Leden 2019, již jubilejní 15. vydání.

Tento soubor obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující změny:
• Odstraněny neplatné starší dokumenty
• Aktualizováno
o Seznam platných pokynů a rozkazů uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV, Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. ledna 2019
o Katalog typových činností IZS – Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technoparty, STČ-06/IZS
o Řád strojní služby HZS ČR
• Nově doplněno
o konspekty odborné přípravy
o Úprava leteckého záchranářství u HZS ČR
o Pravidla požárního sportu
o Řád sportovních soutěží tělesné přípravy HZS ČR
o Zásady jednotného postupu při určování doby služby a doby odpočinku příslušníků HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby
o Pravidla soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod
o Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou
o Základní zaměření pravidelné odborné přípravy v roce 2019
o Katalog typových činností IZS – Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech

V rámci tohoto souhrnu předpisů je rovněž umístěna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jedná se o karty, které lze zalaminovat nebo vytisknout do brožury a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu.

Všechny dokumenty jsou jednotně zpracovány v PDF formátu.

Zpracování a distribuce tohoto souhrnu metodických předpisů je zajišťována prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků z.s..

Cestou MV – GŘ HZS ČR je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby v rámci organizačních částí u HZS ČR.

Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz (odkaz vpravo nahoře). Pozor – některé z odkazů nejsou aktivní z důvodu omezení oprávnění k takto volně poskytovaným informacím!

Ostatní zájemci si mohou tento „Souhrn předpisů pro činnost jednotek PO“ objednat prostřednictvím emailu: svetlana.folwarczna@hzsmsk.cz , tel. 950 730 370.

Ing. Martin Žaitlik
Česká asociace hasičských důstojníků z.s.