Sohrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany

Sohrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany

Česká asociace hasičských důstojníků o.s. ve spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR opět vytvořila v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“. Jedná se o CD-ROM s aktualizací: Prosinec 2012, 9. vydání.

Toto CD obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující změny:

 • Doplněn Cvičební řád jednotek požární ochrany, metodický list „7/VÝŠ – Jištění a sebejištění v záchranném koši“
 • Doplněn Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy – Dopravní nehody, metodický list „5/D – Automobily s palivem CNG, LPG“
 • Doplněn Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy – Dopravní nehody, metodický list „6/D – Automobily s hybridním pohonem“
 • Doplněn Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy – Požární zásah, metodický list „45/P – Plynárenská zařízení, Plynovody a regulační stanice“
 • Doplněn Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy – Požární zásah, metodický list „46/P – Plynárenská zařízení, Těžební sondy“
 • Doplněn Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy – Požární zásah, metodický list „47/P – Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem“
 • Doplněn Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy – Požární zásah, metodický list „48/P – Požáry fotovoltaických elektráren“
 • Aktualizován seznam platných rozkazů a pokynů uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV, Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. prosince 2012
 • Doplněno několik metodických předpisů jako např.
 • Stanovení podmínek pro zřízení služební kynologie u Hasičského záchranného sboru České republiky

Doplněno několik metodických předpisů jako např.

  • Stanovení podmínek pro zřízení služební kynologie u Hasičského záchranného sboru České republiky
  • Stanovení způsobu zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech
  • Stanovení zásad nakládání s malými ochrannými filtry
  • Plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci u HZS ČR
  • Typová činnost „06-IZS – Technoparty“ – aktualizace
  • Typová činnost „12/IZS – Poskytování psychosociální pomoci
  • Oznámení náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení, kterým vyhlašuje základní témata, která mají být v roce 2013 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy příslušníků jednotek HZS krajů a zaměstnanců jednotek HZS podniků na úseku operačního řízení.

Na CD-ROM je rovněž umístěna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jedná se o karty, které lze zalaminovat a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu. Karty jsou doplněny v oblasti kontrolních listů typových činností (Psychosociální pomoc + postup a dotazník), zdravotnická pomoc (Polohování postižených, Doporučené postupy resuscitace pro hasiče) a slovníků (Slovník odborných zdravotních výrazů).

Výše uvedené změny, včetně starších souborů, jsou jednotně zpracovány v PDF formátu.

Zpracování a distribuce CD-ROMu jsou zajišťovány prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků o.s.

Ministerstvo vnitra ČR podpořilo tento projekt grantem, z něhož je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby HZS ČR.

Ostatní zájemci si mohou tento „Souhrn předpisů pro činnost jednotek PO“ objednat prostřednictvím emailu: milada.nevrla@cahd.cz, tel. 00420 950 730 300.

 

Obsah CD-ROMu je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz
(odkaz vpravo nahoře).