metodikaSouhrn metodických předpisů pro činnost

jednotek požární ochrany

  

Ing. Martin Žaitlik

Česká asociace hasičských důstojníků z.s.

 

Česká asociace hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR opět vytvořila v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“. Jedná se o CD-ROM s aktualizací: Prosinec 2014, 11. vydání.

Toto CD obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

 

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující změny:

  • Odstraněny neplatné starší dokumenty
  • Aktualizováno

o   Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

o   Špinavá bomba (Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně)

  • Nově doplněno

o   Požadavky na tělesnou zdatnost občana při přijímání do služebního poměru příslušníka HZS ČR a na tělesnou zdatnost příslušníka HZS ČR pro výkon služby na služebním místě, na které má být ustanoven a organizace zkoušek tělesné zdatnosti a tělesné přípravy – změna

o   Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS ČR – oprava

o   Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

o   Zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů a instruktorů motorových pil

o   Používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků HZS ČR

o   Vyúčtování úhrad nákladů za zásahy prováděné JPO, které byly vyvolány úmyslným jednáním osob

o   Podmínky poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR – změna

o   Psychologická služba HZS ČR

o   Základní zaměření pravidelné odborné přípravy v roce 2015

o   Pomůcka velitele jednotky požární ochrany

  • Štáb velitele zásahu – Kontrolní list – Náčelník štábu, Spojení, Týl, Analýza a Nasazení
  • „Špinavá bomba“
  • „Špinavá bomba“ – Činnost na kontrolních stanovištích
  • AMOK – Útok aktivního střelce

 

Na CD-ROM je rovněž umístěna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jedná se o karty, které lze zalaminovat a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu.

 

Výše uvedené změny, včetně starších souborů, jsou jednotně zpracovány v PDF formátu.

Zpracování a distribuce CD-ROMu jsou zajišťovány prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků  z.s..

Ministerstvo vnitra ČR podpořilo tento projekt grantem, z něhož je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby HZS ČR.

Ostatní zájemci si mohou tento „Souhrn předpisů pro činnost jednotek PO“ objednat prostřednictvím emailu: milada.nevrla@cahd.cz, tel. 00420 950 720 111.

 

Obsah CD-ROMu je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz
(odkaz zde).