Zde naleznete informace o právě probíhajících seminářích:

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (Pardubice, Ostrava)

Česká asociace hasičských důstojníků, z. s. ve spolupráci s MV – GŘ HZS ČR, Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, HZS Moravskoslezského kraje a HZS Olomouckého kraje pořádá ve dnech 24. 10. 2023 v Pardubicích a 26. 10. 2023 v Ostravě dva odborné semináře s názvem Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Cílem seminářů je rozbor problematiky kategorizace staveb, seznámení s principy kategorizace staveb a seznámení s právní úpravou vycházející ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva včetně dosavadních zkušeností s uplatňováním kategorizace staveb.

Semináře jsou vhodné především pro zaměstnance státní správy a samosprávy, stavebních úřadů, pro příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR i odbornou veřejnost.

Podrobnosti k semináři, možnosti přihlášení a program semináře, který proběhne v Pardubicích dne 24. 10. 2023, jsou uvedeny zde.

Registrovat na seminář se můžete zde: Registrace na seminář

Aktualizace: 
Vzhledem k velkému zájmu o semináře ke kategorizaci staveb jsme bohužel nuceni z kapacitních důvodů ukončit registrace na seminář, který proběhne dne 24.10.2023 v Pardubicích. Na druhý plánovaný seminář, který proběhne dne 26.10.2023 v Ostravě, zbývá ještě několik volných míst.

Podrobnosti k semináři, možnosti přihlášení a program semináře, který proběhne v Ostravě dne 26. 10. 2023 jsou uvedeny zde.

Registrovat na seminář se můžete zde: Registrace na seminář

Aktualizace: 
Vzhledem k velkému zájmu o semináře ke kategorizaci staveb jsme bohužel nuceni z kapacitních důvodů ukončit registrace na seminář, který proběhne dne 26.10.2023 v Ostravě.

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (Olomouc)

Česká asociace hasičských důstojníků, z. s. ve spolupráci s MV – GŘ HZS ČR, Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, HZS Moravskoslezského kraje a HZS Olomouckého kraje pořádá dne 26.10.2022 odborný seminář Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Podrobnosti k semináři, možnosti přihlášení a program semináře jsou uvedeny zde.

Registrovat na seminář se můžete zde: Registrace na seminář

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (Praha)

Česká asociace hasičských důstojníků, z. s. ve spolupráci s MV – GŘ HZS ČR, Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, HZS Moravskoslezského kraje a HZS Olomouckého kraje pořádá dne 19.10.2022 odborný seminář Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Podrobnosti k semináři, možnosti přihlášení a program semináře jsou uvedeny zde.

Aktualizace: Vzhledem k velkému zájmu o semináře ke kategorizaci staveb jsme bohužel nuceni ukončit registraci na pražský seminář, který je již plně obsazen. 

Volná místa dále zůstávají na semináři v Olomouci, který proběhne dne 26.10.2022. Podrobnosti k semináři  naleznete zde https://www.cahd.cz/pozvanka-na-seminir-kategorizace-staveb-z-hlediska-pozarni-bezpecnosti-a-ochrany-obyvatelstva-2/

Zahraniční zkušenosti vyšetřovatelů požárů

zkušenosti ze zahraničních stáží a pobytů

Česká asociace hasičských důstojníků, z. s. ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR a HZS Moravskoslezského kraje pořádá dne 06.10.2022 odborný seminář Zahraniční zkušenosti vyšetřovatelů požárů – zkušenosti ze zahraničních stáží a pobytů. 

Podrobnosti k semináři, možnosti přihlášení a program semináře jsou uvedeny zde.

Registrovat na seminář se můžete zde: Registrace na seminář

Ochrana domácností před požáry a nebezpečnými plyny

prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav

Česká asociace hasičských důstojníků, z. s. ve spolupráci s HZS Královehradeckého kraje, HZS Moravskoslezského kraje, MV – GŘ HZS ČR, VŠB-TU Ostrava Fakultou bezpečnostního inženýrství a Královehradeckým krajem pořádá dne 20.09.2022 (úterý) odborný seminář Ochrana domácností před požáry a nebezpečnými plyny prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav.

O průběhu semináře se můžete dočíst zde: