Dne 21.10.2021 proběhl pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše.v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně plánovaný oborný seminář Ochrana domácností před nebezpečnými plyny a požáry. Na semináři spolupracovala Česká asociace hasičských důstojníků, z. s., spolu s HZS Zlínského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS ČR, VŠB-TU Ostrava Fakultou bezpečnostního inženýrství, Zlínským krajem a Statutárním městem Zlínem.

Zdroj: HZS Zlínského kraje

Semináře se zúčastnilo téměř 60 zástupců obcí, veřejné správy, zástupců vlastníků bytových domů, správců bytových družstev, provozovatelů sociálních zařízení, domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, ubytovacích zařízení apod., kterým byla problematika prevence proti vzniku požárů a únikům nebezpečných plynů v domácnostech prezentována řadou odborníků v této oblasti.

Česká asociace hasičských důstojníků bude i v dalších letech pokračovat ve své preventivně výchovné kampani Ochrana domácností před nebezpečnými plyny. Semináře na toto téma jsou nedílnou součástí této kampaně.

Prezentace ze semináře jsou dostupné zde.

Zdroj: HZS Zlínského kraje
Zdroj: HZS Zlínského kraje
Zdroj: HZS Zlínského kraje