seminarplynypozarydetektoryOstrava (1) seminarplynypozarydetektoryOstrava (9) seminarplynypozarydetektoryOstrava (15)

 

Osm desítek zástupců ústavů sociální péče, domovů důchodců a penzionů pro seniory z celého Moravskoslezského kraje se zúčastnilo čtvrtečního (17.4.2014) semináře, zaměřeného na problematiku ochrany těchto zařízení před nebezpečnými plyny a požáry. Připravil jej Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v budově Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.

Záměr tříhodinové akce se vydařil – informovat zástupce jmenovaných zařízení o nebezpečí plynů a požárů v domácnostech, představit detektory plynů a požárů a nabídnout varovné letáky. Jedním z témat bylo také zodpovědné chování v případě mimořádných událostí, například povodní. Posluchači se ptali na nejrůznější souvislosti s požární ochranou a na umístění zmíněných detektorů.

Preventisté z HZS MSK zde představili dlouhodobou kampaň České asociace hasičských důstojníků a HZS Moravskoslezského kraje, týkající se varování před nebezpečím plynů a požárů v domácnostech (www.cahd.cz), pokračovali obecnými zásadami požární bezpečnosti objektech i s ukázkou fotografií, dokumentujících místa plynů a požárů v zařízeních sociální péče a pro seniory.

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila loni v létě ve spolupráci s HZS MSK dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například úniku propan-butanu a vzniku oxidu uhelnatého v domácnostech.

Hasiči působí například letáky či podrobnými informacemi na svém webu, doplňovanými o stanoviska nejrůznějších odborníků. Například hasiči (HZS MSK) nechali po celý měsíc listopad 2013 vyvěsit více než 1300 varovných letáků v dopravních prostředcích městské i dálkové veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Dopravci poskytli svá reklamní místa zdarma.

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob po možných výbuších zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události – v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm, o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Po zahájení kampaně ještě výbuch plynu „úřadoval“ (loni v září) na bytovém domě v Havířově-Šumbarku. Tam se obešel shodou okolností bez zranění, ale také s velkou materiální škodou. Letos v únoru – zřejmě v souvislosti s únikem plynu a jeho výbuchem v rodinném domku v Ostravě-Martinově – zemřel v nemocnici na následky zranění muž.

Časté jsou dnes také otravy zplodinami při nedokonalém spalování (například karmy v koupelnách apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.

Varovné letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty i jednotlivci (obcemi, bytovými družstvy, hasičskými preventisty apod…) na webu asociace ČAHD: www.cahd.cz. Jsou zde k dispozici mj. i seznamy detektorů konkrétních plynů – metanu, propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory (podobně jako hlásiče požáru v případě požárů) velmi snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech.