Dne 20.09.2022 proběhl v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odborný seminář Ochrana domácností před nebezpečnými plyny a požáry. Na semináři spolupracovala Česká asociace hasičských důstojníků, z. s., spolu s HZS Královéhradeckého kraje, HZS Moravskoslezského kraje, MV – generálním ředitelstvím HZS ČR a VŠB-TU Ostrava Fakultou bezpečnostního inženýrství.

Semináře se i Královéhradeckém kraji zúčastnilo téměř 60 zástupců veřejné správy, obcí, vlastníků bytových domů, správců bytových družstev, provozovatelů sociálních zařízení, domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, ubytovacích zařízení i dobrovolných a profesionálních hasičů. Na semináři byla představena problematika prevence vzniku požárů a úniků nebezpečných plynů v domácnostech, kterou prezentovala řada odborníků v této oblasti.

Česká asociace hasičských důstojníků bude i v dalších letech pokračovat ve své preventivně výchovné kampani Ochrana domácností před nebezpečnými plyny. Semináře na toto téma jsou nedílnou součástí této kampaně.

Prezentace ze semináře jsou dostupné zde. https://hzsmsk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/799522_hzsmsk_cz/Est3T_7w3yhEuTEvVu8C0RsBrpK3T-oGFDDOA–oqkfx8w?e=imPn0J