Rakovina nás nečekaně připravila o našeho dlouholetého kolegu, kamaráda, ale také o milujícího tátu a manžela Radima. 

Vaše případná finanční pomoc a podpora pomohou rodině překlenout tyto těžké chvíle. Finanční prostředky budou použity na nezbytné výdaje.

Bližší informace najdete zde

Přispět můžete zde