Rallye Hamry 2016

 

Dne 21. května uspořádal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků 13. ročník soutěže Rallye Hamry. Na trať v okolí Plumlova – Hamer se tentokrát vydalo 7 posádek z Prostějovska, Přerovska a Olomoucka.

Pro letošní rok připravili pořadatelé jednu změnu – jednotky se pohybovaly po trati pomocí CAS, popřípadě CAS a DA, a používaly pouze vlastní vybavení. Mohly tak využít veškeré technické prostředky, které mají ve výbavě, se kterými provádějí odbornou přípravu a používají je u zásahů.

Dobrovolné jednotky se sjely do výcvikového a skladovacího zařízení, kde proběhla prezence a proškolení velitelů. Poté se rozjely na jednotlivá stanoviště v okolí.

Pro soutěžící bylo připraveno 7 stanovišť. Stanoviště již tradičně věrně simulovala reálné zásahy. Na nich si soutěžící vyzkoušeli různé typy událostí, se kterými se mohou v praxi setkat.

První stanoviště se nacházelo hned za startem v Hamrech. Soutěžící na místě uviděli hromadnou nehodu 3 osobních aut se čtyřmi zraněnými zaklíněnými osobami. Jejich úkolem bylo pomoct všem zraněným, vyprostit je z vozidel a poskytnout jim první pomoc.

Na druhém stanovišti bylo třeba zachránit osobu z hořícího sklepa přípravny krmiv v areálu zemědělského družstva Vícov. Nalezení osoby a likvidaci požáru družstvům stěžovalo velmi silné zakouření a neznámé rozměry sklepa.

 

 1  2

Na třetí úkol družstva zamířila k bývalé čerpací stanici areálu pily Javořice. Z nepoužívaných zásobníků na naftu unikala neznámá látka, za zásobníkem ležel v bezvědomí muž, který se látky nadýchal. Úkolem jednotek bylo průzkumem zjistit, o jakou látku se jedná, podle toho zvolit ochranné prostředky a pomoci muži v bezvědomí.

Dále byla jednotka požádána záchrannou službou o pomoc při vyhledání a transportu zraněného houbaře v lese mezi obcemi Ptenský Dvorek a Suchdol. Soutěžící vytvořili rojnici, našli houbaře. Jeho naložení a transport mírně komplikoval špatný terén a větší rozměry figuranta. Po předání záchranné službě a úklidu vybavení dostala jednotka další sms k následující události.

Tentokrát na ně čekala nešťastná žena, která se nemohla dozvonit na svého přítele. Od bytu žena neměla klíče a nevěděla jak se tam dostat. Soutěžící při provádění průzkumu nalezli muže na dvorku vedle bytu zavaleného dřívím, které štípal. Soutěžící a hlavně velitel si zde uvědomili, že musí i při zdánlivě jasných úkolech dbát na průzkum okolí a nesoustředit se jen na jednu činnost.

 

 3  4

V lese mezi Sečí a Pohodlím na soutěžní družstva čekaly sesunuté klády a pod nimi zaklíněný zraněný dřevorubec. Nelehkým úkolem bylo nejen vytažení dřevorubce, ale i zajištění hromady klád tak, aby nemohlo dojít k jejímu sesunutí. Zároveň byli soutěžící prověřeni ze znalostí práce s motorovou řetězovou pilou.

Posledním, zdánlivě jednoduchým úkolem byla pomoc policii při pátrání po utonulé osobě. Policista na místě jim předal potřebné informace, posádka nasedla do člunu a začala pátrat po hladině a na březích. U některých družstev se projevilo, že nemají v okolí působiště příhodné rybníky a tak jim koordinované pádlování dalo vcelku zabrat.

 

 5  6

 

 

I když se jednotlivé úkoly na první pohled můžou zdát jednoduché, k jejich zdolání je třeba rozsáhlých odborných znalostí, fyzické zdatnosti a sehranosti družstva.

Na provedení jednotlivých úkolů dohlíželi nekompromisní rozhodčí z řad příslušníků HZS Olomouckého kraje ze stanic Prostějov, Konice a Olomouc. Po skončení úkolu činnost družstva vyhodnotili, poukázali na přednosti i nedostatky a obodovali.

Po splnění všech úkolů se družstva sjela opět v Hamrech, kde proběhlo vyhodnocení a předání cen vítězům. První příčku obhájila jednotka z Plumlova, na druhém místě se umístila jednotka z Prostějova – Vrahovic a na třetím Olšany u Prostějova. Při pohledu do výsledkové listiny je vidět vyrovnanost týmů a jejich zvyšující se úroveň. Byť bodový vítěz může být jen jeden, podle nás pořadatelů jsou vítězi všichni, kdo se zúčastnili. Rallye Hamry není jen soutěží, ale i netradiční odbornou přípravou, která jednotkám poskytne možnost vyzkoušet si různé typy zásahů pod odborným vedením.

Na závěr bychom chtěli poděkovat figurantům, za vytvoření reálné atmosféry. Poděkování za vstřícný přístup patří majitelům a provozovatelům areálu, ve kterých se soutěž odehrávala: Lesy města Prostějova, Moravský rybářský svaz Prostějov, ZD Vícov, pila Javořice, SDH Suchdol.

Poděkování patří rovněž všem pořadatelům z HZS Olomouckého kraje, díky jejichž ochotě a nadšení pro dobrou věc se podařilo uspořádat akci, která rozšiřuje obzory nejen dobrovolným hasičům, ale i samotným pořadatelům.

 

 

Pořadí:

1)    Plumlov

2)    Prostějov – Vrahovice

3)    Olšany u Prostějova

4)    Osek nad Bečvou

5)    Nová Hradečná

6)    Protivanov

7)    Prostějovičky

7

 

npor. Ing. Kateřina Mazalová

HZS Olomouckého kraje