Česká asociace hasičských důstojníků, z.s. společně s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a s Veletrhy Brno, a.s. organizuje odbornou konferenci Pyromeeting 2017, která se uskuteční 1.6.2017 v kongresovém sálu Hotelu Continental, Kounicova 6, Brno. Konference bude věnována 25.výročí integrovaného záchranného systému. ČAHD má k dispozici pro své členy omezený počet vstupenek na tuto konferenci. V případě zájmu, kontaktujte Ing. Petra Ošlejška email petr.oslejsek@cahd.cz.

Odkaz

1