Česká asociace hasičských důstojníků z. s. a nezasahuje do řízení a kompetencí MV – GŘ HZS ČR, pouze nabízí svou spolupráci. V oblasti vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel se ČAHD o.s. podílí zejména na tvorbě příslušné metodiky a předpisů, odborné přípravě a výcviku hasičů, odborné přípravě a výcviku rozhodčích pro soutěže ve vyprošťování a na organizaci jednotlivých soutěží a mistrovství. Historie soutěží ve vyprošťování sahá zejména do roku 1994 (vydána první pravidla), účasti družstev na mezinárodních (i světových) soutěžích a postupném vývoji soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. V roce 2004 došlo k přepracování stávajících pravidel a vydání nových.

ČAHD z. s. na webových stránkách umísťuje i informace pro podporu „oblasti vyprošťování“, mezi které patří i seznam rozhodčích včetně kontaktů, kalendář soutěží, výstupy – hodnocení soutěží a další. Dále ČAHD z. s. spolupracuje s diplomanty, kteří se ve svých bakalářských a diplomových pracích zabývají problematikou vyprošťování. Asociace vydává za podpory grantů MV – GŘ HZS ČR odborné a tematická CD a ostatní materiály, které slouží k odborné přípravě hasičů. Členové asociace se podílí na zpracování konspektů odborné přípravy, metodických listů bojového řádu apod..

ČAHD z. s. také zajistilo „plošné“ proškolení rozhodčích pro postupová kola a zajištění I. mistrovství ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v rámci Slovenské republiky.

V roce 2009 dle požadavku MV – GŘ HZS ČR členové ČAHD z. s. provedli mimo jiné také školení z problematiky dopravních nehod (tři dvoudenní běhy) v zařízeních MV pro vybrané příslušníky Policie ČR. Současně se ČAHD z. s. také spolupodílí při zajišťování výuky na IMZ ve Škodě Auto a.s., organizované MV – GŘ HZS ČR.