Jednou z nejtěžších nejen profesních, ale i životních zkoušek pro příslušníky našeho sboru byly ničivé povodně v letech 1996 a 1997. Při záchranných pracích si tehdy mnozí sáhli až na dno svých sil. Tato zkušenost ukázala, že je co zlepšovat, jak na materiálním a technickém vybavení hasičů tak na samotné odborné přípravě hasičů v této problematice. Reakcí na daný stav byla myšlenka uspořádat soutěž ve vodním záchranářství pro JPO. A tak se v roce 1998 pod názvem „Soutěž ve vodním záchranářství Slezská Harta“ konal historicky 1. ročník této soutěže. Po povodních v roce 2002 získala soutěž od GŘ HZS ČR kredit neoficiálního Mistrovství republiky posádek HZS ČR ve vodním záchranářství, což jen podtrhlo úroveň této soutěže.

Soutěž se každoročně koná na vodním díle Slezská Harta u Bruntálu. Přehrada vznikla přehrazením toku řeky Moravice, která zde protékala úzkým údolím. Samotné místo konání soutěže se nachází v místě bývalého soutoku řeky Moravice a Černého potoka vzdáleném asi 6 km od Bruntálu.

Námětem soutěže je poskytnutí první pomoci a záchrana osob z vodní hladiny a břehů, základní ošetření a transport pomocí motorového člunu. Tento námět vychází z osvědčeného modelu obdobných soutěží pořádaných ILS (International life saving) a VZS ČČK, doplněn o spolupráci s ÚSZS Bruntál a VZS ČČK Bruntál, ČAHD a AČR. Soutěž, která má časový limit,  začíná  na pokyn startéra, který  vysílá  soutěžní  družstvo 1+3 od startovacího mola ke splnění devíti disciplín, ve kterých musí soutěžící prokázat dostatek teoretických a praktických znalostí z dané problematiky.  Během uplynulých třinácti ročníků byly postupně odstraněny negativní zjištění, což vedlo ke zkvalitnění celé soutěže, která je ideální příležitostí k řešení problematiky spojené se záchranou tonoucích osob, předávání si cenných zkušeností a sledování nových trendů, např. v oblasti technických prostředků, s ohledem na co možná nejrychlejší a nejbezpečnější provedení záchrany.

Každoročně se soutěže účastní až 25 soutěžních družstev z celé republiky, Polska a Maďarska. Soutěžící se mohou těšit po předvedeném výkonu a sportovních zážitcích také na velmi pěkné věcné ceny.  Poslední dva ročníky vytvořily zároveň kvalitní zázemí pro společné mezinárodní cvičení  WASAR týmů což je pilotní projekt tří členských zemí Evropské Unie Holandska, Velké Británie a České Republiky jehož cílem je vycvičit záchranné týmy předurčené pro práci na vodě při živelních pohromách.