Metodika byla řešena v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2 – VS) a je výstupem projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem„Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství“, s identifikačním kódem VG20122014074.

Specifickým posouzením vysoce rizikových podmínek požární bezpečnostis využitím postupů požárního inženýrství lze rozumět použití „metod požárního inženýrství“.Metodika obsahuje doporučený postup zpracování a posuzování požárně inženýrských řešení.

Metodika byla certifikována Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky dne 15. 4. 2015 (viz Osvědčení o certifikaci metodiky č. CERO 5/2015).

 

 

Metodika FIRESAFE stáhnout