Česká asociace hasičských důstojníků z. s. ve spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR a s HZS Olomouckého kraje pravidelně vytváří v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“.

Toto CD obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Konspektů odborné přípravy, typových činností a ostatní metodiky pro činnost hasičů na místě zásahu.
V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny změny:

Na CD je rovněž doplněna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jedná se o karty, které lze zalaminovat a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu.

Všechny soubory jsou jednotně zpracovány s možností jejich stažení ve formátu PDF dokumentů.

Ministerstvo vnitra ČR také podporuje tento projekt grantem, z něhož je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby HZS ČR. Pro ostatní potřebu je zpracování a distribuce CD zajištěna prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků z. s. nebo on-line přístupem prostřednictvím www.cahd.cz.