Flashover kontejner (trenažér) je soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru. Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů (12m, 6m), ve kterých mohou jednotky PO nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí.

Flashover kontejner

V obecném smyslu se jedná o zkušebně výcvikový systém, který je určen:

  • k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat v předem definovaných podmínkách,
  • k praktickému ověření závěrů teoretického zkoumání dynamických požárních jevů
  • k ověřování technický nebo taktických parametrů věcných prostředků požární ochrany a taktických postupů.
Flashover kontejner

Jedná se tedy o speciální zařízení, které umožňuje navodit jevy, čekající na hasiče při hašení požárů v uzavřených prostorech.

Projekt je realizován s podporu ČAHD od roku 2005. Podrobnější informace najdete stránkách věnovaným tomuto projektu.

Flashover kontejner
Flashover kontejner