Česká asociace hasičských důstojníků, z.s. za podpory MV GŘ HZS ČR pořádá odborný seminář Power Outage. Seminář se uskuteční v termínu úterý 25.10.2016 od 10:00 hod v Hotelu Prachárna, Křelovská 91, Olomouc. Seminář je určen pro odbornou veřejnost a příslušníky HZS, kteří se zabývají problematikou připravenosti na rozsáhlé výpadky elektrické energie.

Ke stažení

V rámci semináře budou prezentovány přednášky z oblastí:

– cvičení s tématem rozsáhlých výpadků elektrické energie – zkušenosti a poznatky,

– požadavky na objekty z pohledu nouzového zásobování elektrickou energií,

– ostrovní provozy a využití lokálních energetických zdrojů,

– připravenost HZS na činnosti spojené s rozsáhlými výpadky elektrické energie.