Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU v Ostravě

Fakulta bezpečnostního inženýrstvíFakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Uplatnění absolventu je všestranné jako příslušníků hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků v různých organizací aj.. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

www: http://www.fbi.vsb.cz


Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvííPodpora vzdělávání pracovníků a příslušníků záchranných služeb. Provoz nakladatelství a vydavatelství odborné literatury z oblasti bezpečnostního inženýrství. Pořádání konferencí a seminářů.

www: http://www.spbi.cz


Požáry.cz

Informační server o zásazích, prevenci, požárním sportu, JSDH, požární technice. Diskuzní fórum.Informační server o zásazích, prevenci, požárním sportu, JSDH, požární technice. Diskuzní fórum.

www: http://www.pozary.cz


FEU

Federace asociací hasičských důstojníků Evropské unieFederace asociací hasičských důstojníků Evropské unie (FEU – Federation of the European Union Fire Officers Associations) je organizací sdružující národní profesní asociace a sdružení hasičů jednotlivých členských zemí Evropské unie nebo států, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA).

www: http://www.f-e-u.org