Přerov a Olomouc byly koncem května 2014 tři dny dějištěm štábního a praktického cvičení na železnici. Paralelně probíhala dvě velká, na sobě nezávislá cvičení – „RAFEX 2014“ (mezinárodní cvičení) a „Železniční přejezd 2014“ (národní cvičení). Soubor tematických cvičení byl „uzavřen“ uspořádáním odborného semináře pod názvem „ŽELEZNICE 2014“. Seminář byl cíleně zaměřen k uskutečněným cvičením a to na problematiku zásahů v prostřední železnice.

Pořadateli tohoto odborného semináře byli Česká asociace hasičských důstojníků z.s., Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, České dráhy a.s., Správa železniční dopravní cesty s.o. za podpory spolupořadatelů LUING PYREX, spol. s r.o. a NORDSTAHL s.r.o..

S ohledem na odborné zaměření byl tento seminář určen zejména pro příslušníky z HZS krajů a zaměstnance SŽDC s.o., zařazených zejména na funkcích hasičů denní směny, koordinátorů pro vyprošťování, operačních a informačních středisek, pracovníků oddělení integrovaného záchranného systému a služeb a velitele stanic. Z kapacitních důvodů a s ohledem na místní podmínky musel být seminář „omezen“ pouze pro příslušníky z řad moravských HZS krajů.

Úvodem byli přítomní informováni o uskutečněných výše uvedených předešlých cvičeních, s ohledem na seznámení se se základními cíli cvičení, jejich plánovaným provedení a o skutečných podmínkách jejich realizace.
Následně se věnovalo základní problematice organizaci železniční dopravy v České republice. Přítomní byli seznámeni s organizační strukturou SŽDC s.o., včetně základních údajů o spravovaném majetku. Organizační struktura byla konkretizována do podmínek řízení železniční dopravy na Moravě, včetně řešení mimořádných událostí.

Následně byla objasněna problematika konstrukce kolejových vozidel, se zaměřením na jejich podvozkovou část a specifické konstrukce s ohledem na možná nebezpečí od jednotlivých technologických prvků.
Hasičská záchranná služby SŽDC s.o. informovala o své aktuální organizaci a rozmístění jednotlivých stanic. Součástí výkladu bylo i seznámení se se speciálním vybavením služby, její předurčenosti pro specifické činnosti, včetně vazeb na jednotlivé dopravce. Zásady taktiky a bezpečnosti při zásahu na železnici v osobní dopravě byly zaměřeny zejména na nebezpečí úrazu elektrickým proudem a způsoby vypínání trolejí, zajištění náhradní přepravy osob v případě mimořádné události a taktiky vyprošťování z kolejových prostředků.

Po krátké přestávce na oběd a přesunu do míst po předchozích cvičeních následovalo představení prostředků pro vyprošťování na železnici. Praktické ukázky vybraných technických prostředků pro vyprošťování na železnici provedli spolupořadatelé semináře se speciálními prostředky firem WEBER a LUKAS. Praktické ukázky byly prováděny na již použitém osobním rychlíkovém vagóně po cvičení, přičemž přítomní hasiči měli možnost si tyto moderní a výkonné prostředky jakkoliv osobně vyzkoušet.

Závěrem lze konstatovat, že se seminář setkal s velkým kladným ohlasem jak na teoretickou, tak i na praktickou část. Škoda byla pouze v tom, že se praktické části na poslední chvíli odmítly zúčastnit ostatní z pozvaných prodejců vyprošťovacích prostředků a částečná nepřízeň počasí, kdy déšť snížil vytvořené komfortní podmínky zejména pro praktický výcvik. Déšť a povodně na Jesenicku byly důvodem pro zajištění nezbytných likvidačních prací v postiženém území a tím také zrušení zkoušky stříhání vagónů speciální technikou HZS ČR Záchranného útvaru Hlučín.
Všechna cvičení a odborný seminář lze hodnotit jako velice úspěšná s kladnou odezvou od všech zúčastněných. Proto si všichni, kdo se na přípravě, organizaci a realizaci těchto náročných akcí, zaslouží velké poděkování a uznání.

Více informací k uvedeným cvičením a semináři získáte také na www.hzsol.cz .

Ing. Martin Žaitlik, ČAHD z.s.

2014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 142014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 132014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 122014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 112014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 102014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 092014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 082014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 072014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 062014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 052014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 032014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 022014-05-29 Seminß° «eleznice 2014 - 01