Česká asociace hasičských důstojníků, z.s. bude spolupořadatelem odborné konference na téma AKTUÁLNÍ TÉMATA Z OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB, která se bude konat dne 31. října 2023, a to jednak prezenčně v Aule Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava v Ostravě-Výškovicích, ale také online. 

V rámci konference zazní řada příspěvků na aktuální témata z oblasti požární bezpečnosti např. novinky v oblasti akumulace energie a jejích vliv na požární bezpečnost, nové metody detekce a hašení nejen elektrických rozvodů nebo p ožární inženýrství v praxi. 

Konference je určena pro autorizované inženýry a techniky v oblasti požární bezpečnosti staveb, pro odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany, pro zaměstnance stavebních úřadů, veřejné správy a samosprávy.

Bližší podrobnosti a program konference můžete nalézt na přiloženém letáku. 

Registrace účastníků: přihlašovací formulář zde