23.10.2016 se v Kodani uskutečnila konference zaměřená na zhodnocení současných poznatků o výskytu rakoviny u hasičů v důsledku výkonu jejich povolání. Na konferenci byly prezentovány současné výsledky výzkumu výskytu rakoviny u hasičů, především v USA a Skandinávii.
Konference definovala mimo jiné tyto závěry:
– Hasiči jsou obecně vystaveni většímu riziku vzniku rakoviny, což je výrazně vyšší než průměrná populace. Téměř při každém požáru jsou hasiči vystaveni kouři obsahujícím nebezpečné částice a plyny. Dochází k expozici především přes kůži přímo od produktů hoření, nebo od oděvů kontaminovaných produkty hoření od předešlých požárů.
– Epidemiologické studie důsledně ukazují na jasnou souvislost mezi zásahem hasičů a onemocněním rakovinou z důvodu výkonu povolání.
– Proaktivní řízení rizik je vyžadováno pro všechny podniky v Evropské unii, ale tento postup nebyl uplatněn pro systematické snižování rizika rakoviny z povolání v rámci hasičských sborů ve většině zemí EU.
– Ačkoli se vyvíjejí iniciativy, úsilí a opatření zaměřená na snížení expozice hasičů karcinogenním látkám; účinnost těchto opatření není v současné době známa. To neznamená, že tyto iniciativy nefungují, spíše by měly být vědecky zkoumány jejich účinky.
– V USA má většina států zavedeny právní předpisy, které vymezují určité druhy onemocnění rakovinou jako nemoc z povolání u hasičů. V Kanadě je od roku 2002 onemocnění rakovinou uznáno jako nemoc z povolání u hasičů a již více jak 10 let tomu tak je i v Austrálii. Tato legislativa alespoň částečně zmírňuje a kompenzuje dopady na hasiče, kteří onemocněli rakovinou v důsledku výkonu svého povolání. Na rozdíl od USA, Kanady a Austrálie nebyla v žádné evropské zemi zavedena legislativa, která by uznávala onemocnění rakovinou jako nemoc z povolání u hasičů.

Problematika onemocnění rakovinou u hasičů začíná celosvětově narůstat na významu. Probíhá intenzivní výzkum zaměřený na šetření výskytu jednotlivých typů rakoviny u hasičů a spojitost onemocnění s činností hasičů. Přestože dochází k vývoji nových ochranných pomůcek pro hasiče, zvyšuje se i výskyt onemocnění rakovinou.

Na níže uvedených odkazech jsou k dispozici některé výsledky studií zaměřených na výskyt rakoviny u hasičů:

ODKAZ

ODKAZ

ODKAZ

ODKAZ

ODKAZ