Radu ČAHD tvoří prezident, viceprezident a vedoucí jednotlivých odborných skupin. Rada řídí činnost spolku a zabezpečuje veškeré její aktivity v době mezi jednotlivými zasedáními Sněmu ČAHD. Rada se schází pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku.

Složení rady ČAHD

prezident Ing. Karel Kolářík
viceprezident Ing. Martin Nekula, MBA.
vedoucí odborné skupiny Ing. Martin Pliska
vedoucí odborné skupiny Ing. Marek Sobek
vedoucí odborné skupiny Ing. Pavel Thin
vedoucí odborné skupiny Mgr. Jonáš Vachta
pokladník Milada Nevrlá

Rada byla zvolena na Sněmu ČAHD 1.10.2021 na období 4 let.
Kontrolu hospodaření ČAHD zajišťuje Dozorčí rada ČAHD, kterou volí sněm ČAHD. Předseda Dozorčí rady má právo účastnit se jednání Rady.

Dozorčí rada

Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. – předseda
Ing. Eva Betlachová
Ing. Jiří Scheibinger

Složení Dozorčí rady bylo zvolené na Sněmu ČAHD dne 1.10.2021.