Odborné skupiny pracují v jednotlivých oblastech činnosti ČAHD. V čele odborné skupiny stojí vedoucí, který je volen členy odborné skupiny a potvrzen sněmem. Vedoucí odborné skupiny je členem Rady ČAHD. V současné době má ČAHD tyto odborné skupiny:

Odborná skupina IZS a sportů

Vedoucí odborné skupiny: Ing. Marek Sobek

Působí v oblasti činnosti jednotek požární ochrany, integrovaného záchranného systému a služebních sportů. Členové odborné skupiny se podílí na zpracovávání metodických listů Bojového řádu jednotek požární ochrany, organizaci soutěží ve služebních disciplínách Slezská Harta, Rallye Hamry a projektech jako je například výcvik hasičů ve Flashover kontejneru. V rámci odborné skupiny jsou realizovány granty zaměřené na činnost jednotek požární ochrany.

Odborná skupina prevence, výchovy obyvatelstva a propagace

Vedoucí odborné skupiny: Ing. Martin Pliska

Působí v oblasti požární prevence a vzdělávání. Členové odborné skupiny se podílejí na tvorbě předpisů a odborných materiálů z oblasti požární prevence a požární bezpečnosti staveb. Odborná skupina převzala garanci nad dny požární bezpečnosti, které jsou vyhlašovány na pátek 13. Dlouhodobou tradici má fotosoutěž s názvem „Hasiči před a za kamerou“. V rámci grantů jsou pravidelně vydávány informační materiály z oblasti požární prevence, které využívají HZS krajů v rámci preventivně výchovné činnosti na školách.

Odborná skupina technické disciplíny

Vedoucí odborné skupiny: Ing. Pavel Thin

Odborná skupina se věnuje především problematice vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Podílí se na tvorbě metodik a organizaci instrukčně metodických zaměstnání. Po dohodě s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR převzala garanci nad organizací soutěží ve vyprošťování, tvorbě pravidel a odborné přípravě rozhodčích. Členové odborné skupiny se podílí na tvorbě souboru metodických předpisů.

Odborná skupina pro informatiku

Vedoucí odborné skupiny: Mgr. Jonáš Vachta

Odborná skupina zajišťuje především správu webových stránek a poštovního serveru. Členové odborné skupiny se podílí na tvorbě koncepcí informačních a komunikačních technologií používaných v požární ochraně a integrovaném záchranném systému.