Základní poslání

Občanské sdružení bylo založeno v roce 1996 za účelem vytvoření odborné platformy vedoucích představitelů tehdejších Hasičských sborů okresů a měst k prosazení vysoce odborného názoru na požární ochranu ve vztahu k orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu k Vládě ČR a Parlamentu ČR.

V průběhu doby se činnost v Asociaci otevřela všem důstojníkům HZS ČR. Aktivita ČAHD je směřována k uznání požární ochrany jako vysoce humanitárního systému pomoci v krizových situacích, který přinese při dané úrovni managementu, organizace, výcviku, legislativy a hasičské výzbroje a zejména lidského potenciálu nejefektivnější, nejprogresivnější a nejekonomičtější výsledky pro zmírnění ztrát a následků na životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Občanské sdružení má působnost na území celé České republiky. Organizace ČAHD je zastoupena Sněmem ČAHD, Radou ČAHD a Prezidentem ČAHD. Vrcholným orgánem ČAHD je Sněm, který se schází minimálně jedenkrát ročně.

Členství

Členem asociace se může stát příslušník Hasičského záchranného sboru ČR s důstojnickým hodnostním označením. Osoba, která není příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR, nebo nemá důstojnické hodnostní označení, se může stát členem na základě doporučení Rady ČAHD. Členem se stává žadatel po schválení sněmem ČAHD.

Česká asociace hasičských důstojníků je členem Federace asociací hasičských důstojníků Evropské unie. (FEU).  www.f-e-u.org