V prosinci 2014 se uskutečnila na Vysoké školy báňské – Technické univerzitě v Ostravě – Porubě konference „Tiché nebezpečí v našem okolí – Zařízení pro autonomní detekci požárů a plynů“, která byla součástí aktivit ČAHD, která již druhým rokem vede kampaň za osvětu a lepší využívání autonomních detektorů požárů a nebezpečných plynů. V širokém bloku přednášejících zaujala i prezentace „Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus“ primáře Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava MUDr. Michala Hájka, který upozornil na skutečnost, že nejčastější příčinou otrav je špatná funkce spotřebičů určených k vytápění nebo ohřevu vody (např. plynové karmy, kotle, krby).

konference-v-ostrave-se-zabyvala-ochranou-pred-nebezpecnymi-plyny-i-pozary-2-2