XXV. řádný sněm ČAHD se uskutečnil 1. 10. 2021 od 14:00 v prostorách ŠVZ HZS ČR v Brně. 

Na sněmu bylo zvoleno nové vedení. Do funkce prezidenta asociace byl zvolen pan Ing. Karel Kolařík a do funkce viceprezidenta asociace pan Ing. Martin Nekula, MBA. 

Sněm vyslovil poděkování za dlouholetou a úspěšnou práci bývalému prezidentovi asociace panu Ing. Vladimíru Vlčkovi, Ph.D., MBA a bývalému viceprezidentovi asociace panu Ing. Petrovi Ošlejškovi, Ph.D.

Na sněmu byli rovněž přijati noví členové a ve svých funkcích byli potvrzeni vedoucí odborných skupin. 

Po jednání sněmu byly z rukou bývalého i úřadujícího prezidenta předány oceněným členům čestné medaile za 10 a 20 let jejich práce v asociaci.