Ve dnech 21. – 22. května 2015 se uskutečnil na Kolínsku dvoudenní odborný seminář pod názvem „KOLÍN 2015“. Seminář byl pořádán Českou asociací hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s MV – GŘ HZS ČR a automobilkou Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., za významné podpory Městyse Suchdol a HZS Středočeského kraje. Česká asociace hasičských důstojníků z.s. je profesně odborným spolkem, který úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Jednou z významných oblastí této vzájemné spolupráce je také organizace odborné přípravy na úseku vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, zejména organizace soutěží a příprava expertů/rozhodčích těchto soutěží. Tito příslušníci současně provádí odbornou přípravu a výcvik svých kolegů v jednotlivých Hasičských záchranných sborech krajů tzn., že přenáší získané poznatky svým kolegům a do praxe.

Městys Suchdol vytvořil 21. května 2015 výborné podmínky pro uskutečnění odborného semináře pro cca. 50 rozhodčích a organizačních pracovníků soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel z řad Hasičského záchranného sboru České republiky. Tento první den uzavřeného odborného semináře byl zaměřen zejména na sjednocení organizace a zajištění soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v roce 2015 a provedení důkladného seznámení se a výkladu nově vydaných pravidel pro tyto odborné soutěže. Pro seminář byly využity podmínky a možnosti místní sokolovny (včetně jejího zázemí) a možnosti místních podnikatelů Městyse Suchdol. Je nutné také zdůraznit, že s organizací semináře a jeho realizací vstřícně pomáhali také dobrovolní hasiči obce. Jsme přesvědčeni, že účastníkům semináře byl vhodnou formou představen Městys Suchdol i blízké okolí a v budoucnu se za bližším poznáním tohoto krásného regionu s nejenom nádhernými památkami vrátí.
Těchto každoročních seminářů se účastní experti z celé České republiky, příslušníci z řad jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů. V letošním roce na seminář další den 22. května 2015 přesunul do automobilky Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., Kolín.V automobilce T.P.C.A. Czech, s.r.o. byly vytvořeny nadstandardní podmínky pro uskutečnění odborného semináře a následné tematicky zaměřené exkurze do výroby osobních vozidel s důrazem na konstrukci vozidel, spojené s předáním informací o možných rizicích při nehodách s ohledem na záchranné práce hasičů.
Podobně zaměřené semináře se v rámci odborné přípravy výše uvedených expertů organizují zpravidla každoročně, přesto seminář organizovaný v automobilce T.P.C.A. Czech, s.r.o. byl zcela výjimečný. V rámci odstávky výrobní linky byly vytvořeny nadstandardní podmínky a časově neomezený prostor pro místní odborníky pro předání požadovaných informací a důkladné seznámení se s konstrukcí a montáží vyráběných vozidel. Ze zkušeností můžeme konstatovat, že takové nadstandardní podmínky v rámci výroby pro výše uvedenou odbornou přípravu nemohly být u ostatních doposud navštívených výrobců vozidel vytvořeny.

Česká asociace hasičských důstojníků z.s.
vedoucí odborné skupiny „Technické činnosti“

Ing. Martin Žaitlik

 

 

P1070845

P1070852

20150522_085456

20150522_085232

20150521_141613

20150521_141600