Úspěšný pátek 13. dubna!

„Den požární bezpečnosti“, který byl vyhlášen Českou asociací hasičských důstojníků 13. dubna, byl i v letošním roce mimořádně úspěšný.
Za příznivého počasí proběhla řada preventivně výchovných akcí a akcí zaměřených na kontrolu dodržování požárních předpisů. Na akcích se podíleli především profesionální hasiči, ale k akci se přihlásila i řada sborů dobrovolných hasičů.

Nejaktivněji se zapojili hasiči v moravských krajích, kde byl na většině profesionálních hasičských stanic vyhlášen den otevřených dveří. Mimo moravských krajů se do akce zapojily rovněž některé další kraje, například Ústecký nebo Středočeský.
Dobrovolní hasiči se zaměřili především na děti v místních školách, kterým ukázali práci hasičů, předvedli taktická cvičení s evakuací dětí, radili dětem, jak se mají chovat, aby nedocházelo k požárům a také co mají dělat v případě vzniku požáru. Některé sbory se s mladými hasiči vydali na větší profesionální hasičské stanice v rámci dne otevřených dveří. Aktivně se do dne požární bezpečnosti zapojili například SDH Hradec nad Moravicí, Hrabyně, Litultovice, Kyjovice nebo Uherský Brod.

Nejvíce akcí profesionálních hasičů proběhlo na hasičských stanicích, kde se dveře otevřely široké veřejnosti.

Největší návštěvnost a zájem byl z řad dětí a mládeže a to v Moravskoslezském kraji, kde stanice navštívilo téměř 4600 zájemců, v Olomouckém kraji to bylo přes 4000 a ve Zlínském kraji okolo 1000 návštěvníků. Také v jiných místech se počty pohybovaly ve stovkách. Hasičské muzeum v Ostravě bylo otevřeno zdarma a zhlédlo jej 40 návštěvníků, především dětí.
V některých větších městech, například v Opavě, Bruntále, Brně nebo Příbrami prováděli hasiči kontrolu průjezdnosti hasičské techniky v ulicích a na sídlištích a rovněž kontrolu nástupních požárních ploch. Většinou se tak dělo za asistence městských policistů. Tentokrát se pokuty nerozdávaly, akce měla především preventivní charakter. Špatně parkujícím autům se za stěrače rozdávaly letáčky pro jejich majitele s upozorněním, co může takovéto parkování v případě mimořádné události zapříčinit. Byla zjištěna již známá fakta, že v některých případech je místo události pro těžkou techniku zcela neprůjezdné a parkování na vyznačených nástupních požárních plochách je zcela běžné.

Den požární bezpečnosti v pátek 13. dubna 2012 se vydařil a věřme tomu, že také splnil svůj účel. V dalších létech budeme ve vyhlašování Dne požární bezpečnosti dále pokračovat a budeme se snažit zapojit ještě větší počet krajů a stanic.

Ing. Břetislav Janošek, za odbornou skupinu prevence ČAHD