Česká asociace hasičských důstojníků, o.s. vyzývá všechny hasiče České republiky k propagaci požární ochrany mezi veřejností v rámci dne požární bezpečnosti. Vyhlášené datum není náhodné, jedná se každoročně o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci. V letošním roce byl vybrán 13. duben.

Cílem této akce je účinným způsobem propagovat požární ochranu formou preventivně výchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů, poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a také na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události. Součástí akce by mělo být, stejně jako v minulých létech, rovněž seznámení občanů s možnostmi eliminace následků případného požáru a to např. instalací jednoduchých technických zařízení ke včasnému zjištění a ohlášení vzniku požáru nebo úniku plynu. Vzhledem k dlouhotrvajícím silným mrazům letošní zimy doporučujeme využít jarního termínu ke kontrole zdrojů požární vody, zaměřit se na kontrolu požárních hydrantů všech druhů za spolupráce s majiteli vodovodních řádů. Dále doporučujeme působit na školní mládež formou preventivně výchovných akcí na školách, zabezpečením dne otevřených dveří na hasičských stanicích a provedením propagačních a preventivně výchovných akcí na veřejných místech. K této akci vyzýváme rovněž všechna občanská sdružení působící na úseku požární ochrany. Úplné znění článku si můžete stáhnout v sekci download a nebo přímo zde.