Z činnosti ČAHD

Pátek třináctého je všeobecně považován za nešťastný den. Hasiči v celé České republice se proto různými preventivními akce snaží tuto pověru vyvrátit. Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory krajů již tradičně vyhlašuje pátek třináctého jako „Den požární bezpečnosti“. V letošním roce jsou v kalendáři pátky 13. dva, dnem požární bezpečnosti byl vyhlášen pátek 13. dubna 2018.
Hlavním tématem Dne požární bezpečnosti bylo pro letošní rok zvoleno „Vzděláváním k bezpečnosti“. Vzdělávání je jedním z hlavních úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky. Jeho příslušníci se nevěnují jen dětem, ale svou pozornost zaměřují na všechny generace obyvatel České republiky, učitele nebo občany se specifickými potřebami.

DSCN3818

Cílem celé akce je zejména předání informací o práci hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předávání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostech. Dále poukázat na to, že občan, který má znalosti o tom, jak se chovat v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, může výraznou měrou přispět k záchraně života, zdraví nebo snížení materiálních škod.

DSCN3818

K akci se různou formou připojili profesionální hasiči téměř ve všech krajích naší republiky i někteří dobrovolní hasiči jako například v Benešově nad Černou (Jihočeský kraj), v Hrabyni (Moravskoslezský kraj) nebo v Tuklatech (Středočeský kraj). Většina požárních stanic profesionálních hasičů otevřela své brány pro širokou veřejnost. I přes nepříznivé počasí v některých částech republiky přišly tisíce návštěvníků z řad školáků i veřejnosti, kteří si na požárních stanicích prohlédly požární techniku a ukázky činnosti hasičů. Pro děti byly připraveny stánky s preventivními informacemi v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Největší zájem a nadšení projevovaly děti při prohlídce hasičské techniky, při absolvování různých soutěží s hasičskou tématikou nebo při vyzkoušení si dětského TFA. Pro nejmenší děti hasiči na některých stanicích četli hasičské pohádky. Naopak pro nejstarší generaci byla na řadě stanic připravena přednáška na téma vznik požáru, správné chování při mimořádných událostech nebo informace o detektorech požáru a jejich použití.

DSCN3818

V Ústeckém, Zlínském a Jihomoravském kraji hasiči představili nový vzdělávací projekt „Hasiči pro školy“. Projekt je zacílen na žáky základných škol a jejich učitele. Prostřednictvím interaktivních prezentací doplněných videoukázkami, fotografiemi a úkoly, zábavnou formou přibližuje problematiku ochrany člověka, jeho života, zdraví a majetku.
V Brně se hasiči zapojili i do festivalu „OPEN HOUSE BRNO 2018“, kdy umožnili omezenému počtu přihlášených návštěvníků, ve čtyřech organizovaných skupinách, prohlídku centrální stanice na ulici Lidická. Účastníci akce si mohli prohlédnout, jak to u hasičů funguje. Seznámili se s historií profesionálních hasičů v Brně a také s historií samotné budovy hasičské stanice. Poté následovalo stručné seznámení se s organizací výjezdů hasičů a s hasičskou technikou. V závěru prohlídky měli návštěvníci možnost nahlédnout do zázemí hasičů. Na vlastní oči tak mohli vidět místa, kde se hasiči nejen stravují a odpočívají, ale navštívili i jejich tělocvičnu a posilovnu. Pověstnou třešinkou na dortu byla možnost rozhlédnout se po okolí a parku Lužánky ze střechy stanice.
V Moravskoslezském kraji v rámci Dne požární bezpečnosti byl umožněn vstup zdarma do Hasičského muzea města Ostravy, čehož využila přibližně stovka návštěvníků. V opavském charitním stacionáři Mraveneček zorganizovali taktické cvičení zaměřené na požár šatny s vyhledáváním a evakuací tělesně postižených osob.
V Pardubickém kraji připravili hasiči pro širokou veřejnost celodenní akci v Atriu Paláci Pardubice. Zaměřili se zejména na tato témata: jak se zachovat při požáru vozidla, jak předejít požáru v domácnosti nebo co udělat při dopravní nehodě. K vidění byl i speciální automobil určený pro vyšetřovatele příčin požáru. Velkou upoutávkou byly i doprovodné instruktážní filmy s hasičskou tématikou.
Téměř ve všech krajích hasiči opět vyjeli s rozměrnou technikou do ulic a ověřovali jejich průjezdnost. Cílem bylo upozornit řidiče zaparkovaných vozidel na nemožnost průjezdu požárních vozidel a případné efektivní provedení zásahu v případě požáru. V Středočeském kraji to bylo i s heslem na autech „Parkujte ohleduplně! Když jde o život, tak přeparkovat nestihnete!“

DSCN3818

Do organizace těchto různorodých akcí bylo zapojeno mnoho profesionálních i dobrovolných hasičů a nejen na stanicích je navštívilo více jak třicet tisíc dětí i dospělých včetně hendikepovaných spoluobčanů. Z reakce účastníků bylo patrno, že je takovéto akce zajímají a že se o činnost hasičů i ostatních složek integrovaného záchranného systému zajímají. Pátek třináctého možná odradil pověrčivé od návštěvy požárních stanic, ale Ti, co se nenechali odradit počasím, získali nové poznatky z různorodé práce hasičů, jejich výstroje a vybavení. Výše uvedené řádky by mohly být pozvánkou na další Den požární bezpečnosti, který se bude konat v září roku 2019.

Ing. Jaroslav Černý
za Českou asociaci hasičských důstojníků, z.s.