Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory krajů již tradičně vyhlašuje pátek 13. jako „Den požární bezpečnosti“. V letošním roce byly v kalendáři pátky 13. dva, dnem požární bezpečnosti byl vyhlášen pátek 13. října 2017. Hasiči se v tento „nešťastný“ den snaží různými preventivně výchovnými akcemi léty zakořeněnou pověru vyvrátit. Jako hlavní téma bylo pro letošní rok zvoleno „Bezpečné provozování komínů a tepelných spotřebičů“. K akci se různou formou připojili profesionální i dobrovolní hasiči z téměř celé republiky.

 

Cílem akce bylo zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků a zvýšení povědomí obyvatel, jak se chovat při vzniku těchto situací.

Tisíce návštěvníků z řad školáků i veřejnosti si na dnu otevřených dveří na požárních stanicích prohlédli hasičskou techniku a ukázky činnosti hasičů. Pro děti byly připraveny stánky s preventivními informacemi v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Pro nejmenší návštěvníky požárních stanic připravili hasiči čtení hasičských pohádek. V některých krajích hasiči s pohádkami a drobnými dárky navštívili i dětská oddělení v nemocnicích.

Pro dospělé návštěvníky byly připraveny informace o bezpečném provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, o hlásičích požárů nebo detektorech nebezpečných plynů. Stánky preventivně výchovné činnosti byly umístěny i v několika velkých nákupních centrech.

 

Dále v rámci „Dne požární bezpečnosti“ vyjeli profesionální hasiči s rozměrnou technikou do sídlišť a prověřovali průjezdnost ulic v hustě obydlených částech měst. Špatně parkující řidiče upozorňovali na tuto skutečnost umístěním informačního letáčku za stěrač.

Hasiči také uvedenou problematiku probírali aktivním chatem formou příspěvků na stránce profilu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na Facebooku a příspěvek vidělo přes 11 tisíc uživatelů.

 

Do organizace akcí bylo zapojeno přes 700 profesionálních a dobrovolných hasičů a navštívilo je více jak dvacet tisíc dětí i dospělých včetně hendikepovaných spoluobčanů. Z reakce účastníků bylo patrno, že je takovéto akce zajímají a že se o činnost hasičů i ostatních složek integrovaného záchranného systému zajímají. To je pro nás závazek v takových akcích pokračovat také v příštím období.

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Černý

za Českou asociaci hasičských důstojníků, z.s.