Česká asociace hasičských důstojníků se v letošním roce aktivně zapojí do preventivní kampaně Týden požární bezpečnosti, kterou již po páté vyhlašuje Evropská aliance požární bezpečnosti – European Fire Safety Alliance (EuroFSA). Evropská aliance požární bezpečnosti je nezávislá aliance tvořená odborníky v oblasti požární ochrany, jejímž posláním je předcházet požárům a snižovat jejich rizika, a to především v domácnostech.