Více než 50 zástupců krajů, obcí, stavebních úřadů, projektantů v oblasti požární bezpečnosti staveb, veřejnosti a hasičů se v úterý 9. 11. 2021 zúčastnilo semináře pořádaného Českou asociací hasičských důstojníků ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje, HZS Moravskoslezského kraje a MV-generálním ředitelstvím HZS ČR v Olomouci na téma Problematika nástupních ploch pro požární techniku.  

V průběhu semináře zazněly přednášky komplexně popisující problematiku nástupních ploch pro požární techniku, zejména se přednášející zaměřili na požadavky kladené na nástupní plochy a příjezdové komunikace k nim právními a technickými předpisy na úseku požární ochrany, parametry aktuálně používané techniky jednotek požární ochrany a problémy se kterými se hasiči setkávají při zásazích u výškových objektů.  

Rovněž bylo upozorněno na nutnost věnovat problematice nástupních ploch pro požární techniku a příjezdovým komunikacím k objektům zvýšenou pozornost již ve fázi projektové dokumentace ke stavbám tak, aby se při provozu staveb eliminovalo využití nástupních ploch v rozporu s jejich plánovaným využitím. To je úloha právě pro zástupce obcí, stavebních úřadů, ale i projektantů a hasičů.  

Závěrem hasiči předvedli aktuálně využívanou výškovou techniku pro záchranu osob z výškových budou.  

Česká asociace hasičských důstojníků bude i nadále pokračovat v seminářích na propagující aktuální témata z oblasti požární bezpečnosti.  

Přednášky, které zazněly na semináři jsou dostupné zde.